Halverwege het kalenderjaar is de zorginkoop in volle gang. Een belangrijk proces dat aan de kant van zorgaanbieders lang niet altijd optimaal verloopt. Goede inkoop is gebaat bij goede administratie. De verschillende onderdelen die een reële prijs voor de zorg bepalen, zijn namelijk grotendeels af te leiden uit die administratie. Welke data dragen bij aan een betere zorginkoop? 

 

Kostprijselementen voor zorginkoop

De prijs van zorg is opgebouwd uit een aantal kostprijselementenEen reële prijs voor de zorg moet, wettelijk gezien, ten minste gebaseerd zijn op de volgende onderdelen: 

  • Direct cliëntgebonden loonkosten
  • Redelijke overheadkosten
  • Kosten voor niet productieve uren van de beroepskrachten als gevolg van verlof, ziekte, scholing, werkoverleg.
  • Reis- en opleidingskosten
  • Indexatie van de reële prijs voor het leveren van een dienst
  • Overige kosten als gevolg van door de gemeente gestelde verplichtingen voor aanbieders, waaronder rapportageverplichtingen en administratieve verplichtingen

 

Drie elementen die de zorginkoop kunnen verbeteren

Iets als indexatie ligt buiten uw macht en centrale kosten verschillen waarschijnlijk weinig per jaar. Toch zitten er drie elementen in de kostprijs die wel flink kunnen verschillen per medewerker, jaar en behandeling: dpersonele inzet per traject, reis- en opleidingskosten en de kosten voor niet productieve uren. 

Om goede prijsafspraken te kunnen maken, moet u inzicht hebben in de werkelijke kosten van die drie punten. De relevante data kunt u gemakkelijk uit uw zorgadministratie halen, mits die administratie goed is bijgehouden. 

 

Ondersteuning zorgadministratie

We zien vaak dat het goed en volledig bijhouden van de zorgadministratie op zich al een uitdaging is. Het verwerken van die data en het bijsturen van processen zijn dus vaak een stap te ver. Toch blijkt juist nu weer hoe veel een goede administratie kan bijdragen aan uw hele organisatie.  

Is die zorgadministratie überhaupt al een zorgenkind, bijvoorbeeld vanwege personeelsverloop of ECD-wijzigingen, dan kan TBA uw organisatie daarin bijstaanWe kunnen tijdelijk ondersteunen, trainen en adviseren, maar ook uw beheer volledig uit handen nemen. Collega Sven den Boer vertelt u er graag meer over.   

 

Wilt u weten welke data in uw zorgadministratie nog meer relevant zijn voor verbetering van uw bedrijfsvoering? Lees hier meer:

Uw zorgadministratie is een bron van data, doe er wat mee

4 checks om achterstallige zorgadministratie te voorkomen

 

The Beagle Armada: Oog voor verandering, hart voor de zorg