Vanaf 1 juli zijn alle zorgverleners in Nederland wettelijk verplicht om patiënten en cliënten elektronische inzage te geven in hun medische dossiers. Veel instellingen hebben hier inmiddels al een werkende applicatie voor, maar voor sommige zijn deze laatste weken nog even spannend. Voor beide partijen is het goed om de kern van een goed cliëntenportaal nog eens te checken. De volgende drie vragen zijn namelijk niet alleen belangrijk om te stellen voorafgaand aan de implementatie, maar blijven ook tijdens het gebruik relevant.  

1. Geven ECD en cliëntenportaal dezelfde informatie? 

Het cliëntenportaal is een afspiegeling van het gebruikte ECD. Het is van groot belang dat dit ECD goed draait en de juiste gegevens weergeeft. De gebruiker van het portaal krijgt inzicht in die gegevens. Hij of zij kan die controleren en meedenken over het behalen van doelstellingen. Kloppen de gegevens niet, dan levert dit frustratie op in het behandelproces. 

2. Wie heeft toegang tot het cliëntenportaal? 

Het cliëntenportaal toont vertrouwelijke informatie over een cliënt, maar wie krijgt hier inzage in? Alleen de cliënt, of ook de familie en/of wettelijk vertegenwoordiger? Het is cruciaal dat vertrouwelijke informatie alleen bij de mensen terechtkomt, die hier wettelijk recht op hebben. Zorg dus dat u er zeker van bent dat deze functies alleen voor de juiste mensen beschikbaar zijn. 

3. Is het cliëntenportaal getest? 

Zo kort voor de definitieve invoering moet dat portaal inmiddels uitgebreid getest zijn. Deze laatste vraag lijkt misschien vooral te gelden voor aanbieders die net een nieuw portaal lanceren, maar is toch ook relevant als u al zo’n portaal heeft. Een goede test zorgt ervoor dat een nieuwe functionaliteit als deze stabiel en gebruiksvriendelijk is, maar bovenal dat medewerkers goed begrijpen hoe die werkt. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de meeste cliënten. Het hebben van een werkend portaal is geen garantie dat deze medewerkers de juiste kennis hebben. Blijf dit dus goed controleren en trainen waar nodig.  

TBA Services: Beter in beheer

Lees hier meer van onze blogs: