Goed functioneel applicatiebeheer is cruciaal voor elke zorgaanbieder, maar wanneer is dat beheer echt goed? Natuurlijk wilt u 1e en 2elijns support, moeten relevante mailboxen worden bijgehouden en zijn gebruikers, rollen en rechten up to date. Zonder deze ondergrens is het een kwestie van tijd voordat declaratie en facturatieproblemen opspelen. Toch is dit beheer voornamelijk reactief. Het gaat om het oplossen van problemen in plaats van voorkomen. Als we iets meer vragen van het functioneel applicatiebeheer, heeft dit (onder meer financiële) voordelen voor de hele organisatie. Een goed begin zijn deze drie stappen. 

 

1. Trainingen medewerkers 

Er gaat informatie van zorgprofessional naar beheerder en andersom. Gaat er iets mis, of heeft iemand vragen, dan trekt de een bij de ander aan de bel. Op die manier kan het beheer naar behoren functioneren, maar wat als beide partijen beter van elkaar begrijpen wat ze doen? Met eenvoudige ECD-trainingen werkt dit proces prettiger en efficiënter voor de hele organisatie. 

 

2. Optimaliseren ECD 

Een ECD kan aan alle eisen voldoen en dus naar behoren functioneren. Maar wat als er iets in het ECD moet veranderen? Veel organisaties hebben moeite om proceswijzigingen, bijvoorbeeld als gevolg van een nieuwe wet, goed door te voeren. Ze worden onjuist, onvolledig of te laat verwerkt, met alle gevolgen van dien. In het ideale scenario is een beheerder op de hoogte van die wijzigingen en kan hij of zij tijdig advies inwinnen, doorgeven en doorvoeren in uw ECD. 

 

3. Documentatie van werkzaamheden 

Een groot probleem bij zorginstellingen is het verloop van kennis over de administratie. Functioneel applicatiebeheerders lijken soms te komen en gaan en daarmee verdwijnt ook veel van hun vakspecifieke kennis. Hierdoor gaat onnodig veel tijd en geld zitten in het opleiden van nieuwe beheerders, die mogelijk ook niet lang zullen blijven. Proactief functioneel applicatiebeheer gaat daarom ook over het maken én bijhouden van duidelijke werkbeschrijvingen. 

 

Functioneel Applicatiebeheer Plus

Dit zijn maar drie van de vele manieren waarop wij functioneel applicatiebeheer proactiever maken. Het legt weliswaar extra taken bij de beheerders, maar het maakt een instelling beter bestand tegen veranderingen in de organisatie en de markt.

Omdat deze kennis schaars isbundelt TBA Outsourcing die in de dienst Functioneel Applicatiebeheer PlusHiermee vangen we het volledige functioneel applicatiebeheer op. We zorgen daarmee niet alleen voor de minimale, reactieve werkzaamheden, maar denken en werken dus ook actief mee om problemen te voorkomen. Zo geven we het functioneel applicatiebeheer de aandacht die het verdient, wat leidt tot betere (financiële) huishouding bij zorginstellingen.

 

The Beagle Armada: Oog voor verandering, hart voor de zorg