Het lijkt een van de meest overzichtelijke samenwerkingen in de zorg, maar blijkt in de praktijk voor de nodige problemen te zorgen: hoofd- en onderaannemerschap. We zien geregeld situaties waarbij die samenwerking zorgt voor problemen in de zorgadministratie. Waar komen die vandaan en hoe kunt u ze oplossen?

 

1. Zorg voor een goed contract

Het is misschien een open deur, maar het moet gezegd worden: een goed contract tussen hoofd- en onderaannemer maakt meteen duidelijk hoe de verhoudingen en verantwoordelijkheden liggen. Wie is aansprakelijk als er iets misgaat? Hoe wordt er gerapporteerd in het ECD? Wie factureert naar wie en wanneer? Het zijn allemaal zaken die u in principe vastlegt in dit contract. Doet u dat zorgvuldig en zorg dat de betrokken medewerkers weten wat de afspraken zijn, dan zijn de volgende tips eigenlijk bijna overbodig.

 

2. Hoofdaannemer is hoofdverantwoordelijk

Het leest als een ezelsbruggetje, dus laat het zo voor u werken. Een hoofdaannemer besteedt zorg uit. Daarmee draagt die echter nog wel de verantwoordelijkheid over die zorg. Handelt een onderaannemer niet naar de afspraken over de te leveren zorg, bijvoorbeeld door een zorgprofessional in te zetten die niet voldoet aan de eisen van een financier, dan is dat alsnog de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer.

 

3. Factureer naar de juiste partij

De geldstromen bewegen mee met de verantwoordelijkheden. De hoofdaannemer is hoofdverantwoordelijk, dus die factureert naar een financier. De onderaannemer heeft een opdracht gekregen van de hoofdaannemer, dus die factureert ook naar de hoofdaannemer. Ook dit klinkt logisch, maar gaat toch vaak mis en kan grote gevolgen hebben. Factureert een onderaannemer direct naar een zorgverzekeraar, dan leidt dit tot afkeur en dus tot onnodige belasting van de zorgadministratie. Dat, terwijl het eenvoudig te voorkomen is met de laatste tip.

 

4. Verwerk hoofd- en onderaannemerschap goed in ECD

Voor zowel hoofd- als onderaannemer geldt: verwerk de zorg goed in het ECD. Label op zijn minst dat bepaalde zorg onderdeel uitmaakt van deze constructie en het liefst ook met wie die constructie is aangegaan. Daarmee voorkomt u onnodige afkeur en is het, mochten er toch andere problemen opspelen, ook voor uw beheerders meteen duidelijk wat de situatie is.

 

Onnodige druk

Gaat u een samenwerking met een andere zorgaanbieder aan, hou dan goed rekening met deze vier punten. Ze zijn niet ingewikkeld, maar gaan toch geregeld fout. Dit zorgt voor onnodige druk op uw zorgadministratie, die ongetwijfeld genoeg andere dingen hebben om recht te trekken.

  The Beagle Armada: Oog voor verandering, hart voor de zorg

 

Lees hier meer van onze blogs: