Wat moet u weten over de release van iWmo 3.0 en iJw 3.0?

Vanaf 1 januari 2021 zijn de nieuwe berichtenstandaarden iWmo 3.0 en iJw 3.0 van kracht. Een ‘major release’ die invloed heeft op zowel berichtenverkeer als bedrijfsprocessen. De gevolgen voor zorgaanbieders, gemeenten en softwareleveranciers zijn dus groot, maar de kennis erover lijkt vooralsnog beperkt. Zorginstituut Nederland raadt aan om voorbereidingen te treffen voor migratie en implementatie, maar we zien en…

Hoe zorgt u in de zomer voor continuïteit in de zorgadministratie? 

Of het nou geplande vakanties zijn, of vrije dagen vanwege de aanhoudende hitte; het is rustig bij de meeste zorgaanbieders. Volkomen logisch en welverdiend, maar ook een risico voor de zorgadministratie. Continuïteit is essentieel voor facturatie en declaratie, maar toch zien we elk jaar aanbieders die een achterstand oplopen die de rest van het jaar niet meer…

Het eerste halfjaar in 3 blogs

We zijn inmiddels alweer over de helft van 2020. Een jaar dat natuurlijk, ook op ons blog, gedomineerd wordt door het coronavirus. Te midden van alle verwarring en onzekerheid die COVID19 verspreidde binnen zorginstellingen liepen ook andere projecten door. Zo speelde de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel dat op het laatste moment toch werd uitgesteld, en…

3 elementen uit uw zorgadministratie die zorginkoop kunnen verbeteren 

Halverwege het kalenderjaar is de zorginkoop in volle gang. Een belangrijk proces dat aan de kant van zorgaanbieders lang niet altijd optimaal verloopt. Goede inkoop is gebaat bij goede administratie. De verschillende onderdelen die een reële prijs voor de zorg bepalen, zijn namelijk grotendeels af te leiden uit die administratie. Welke data dragen bij aan een betere zorginkoop?    Kostprijselementen voor zorginkoop De prijs van zorg is opgebouwd uit…

TBA X Jarabee: facturering, procesverbetering en meer

We schrijven veel over veranderingen in en uitdagingen voor zorgadministraties, maar wat doet The Beagle Armada nou eigenlijk om zorgaanbieders daarbij te helpen? We spraken Myrthe Agterbos en Roberto Oremus, accountmanager en directeur bedrijfsvoering bij Jarabee. Door systeemveranderingen en onduidelijkheid in de processen, zowel binnen hun organisatie als bij gemeenten, ontstond er een achterstand in…

Flinke lastenvermindering Forensische Zorg door digitalisering plaatsingsbesluit

De afgelopen maanden hielp TBA mee aan de ontwikkeling van een nieuwe standaard in de Forensische Zorg (FZ). Vanuit onze achtergrondkennis over landelijk berichtenverkeer konden we adviseren over en ondersteunen bij de ontwikkeling van een digitaal plaatsingsbericht in combinatie met een start zorgmelding en mutatiebericht. Deze berichtenfamilie werkt zoveel mogelijk in samenhang met de WLZ,…

Hoe beter u dit proces organiseert, hoe sneller uw liquiditeit op orde is

Na weken van onzekerheid starten steeds meer instellingen hun zorg weer op. In vrijwel alle sectoren zijn er de afgelopen maanden harde keuzes gemaakt. Vaak zijn alleen cliënten behandeld waarbij zorg cruciaal was. Dit betekent veel voor hun ontwikkeling, maar ook veel voor de financiën van zorgaanbieders. Declaraties zullen voor velen slechts een fractie zijn…

Hoe kan outsourcing helpen bij de veranderingen in de Jeugdwet? 

De afgelopen weken staan maar in het teken van één ding. Het is logisch dat de coronacrisis alle aandacht opeist en dat iedereen de zeilen bijzet om die situatie op te vangen. Toch sneeuwt hiermee een belangrijke, toekomstige uitdaging in de jeugdzorg onder. Vijf jaar na de invoering van de jeugdwet komen er namelijk wijzigingen aan in de invulling…