TBA uitvoerder backoffice-processen Jeugdzorg

Nu de contracteringsperiode achter de rug is, zou je denken dat veel jeugdzorginstellingen rustig naar het nieuwe jaar toe kunnen werken. Niets blijkt echter minder waar. De afronding is juist een bron van nieuwe zorgen. Want hoe weet u zeker dat al die afspraken goed worden verwerkt? Heeft u genoeg personeel en zal dat personeel ook blijven? Zijn zij goed op de hoogte van de nieuwe afspraken, of is de backoffice het zorgenkind dat het…

Wat betekent het zorgprestatiemodel voor GGZ en forensische zorg?

Sinds 1 juni is de NZa doorgestart met een meerjarig traject dat moet leiden tot een nieuwe facturatievorm in de GGZ en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. De implementatie daarvan is weliswaar gepland voor 2022, toch is het goed om stil te staan bij de oorzaak en gevolgen van dit nieuwe systeem.    DB(B)C’s Belangrijkste reden voor het aanpassen van de…

Berichtenverkeer: Lessen uit de WLZ

Op dinsdag 5 november organiseert Sociaalweb een seminar over de hervorming van de administratieve keten in het sociaal domein. Wouter Fleers geeft hier namens The Beagle Armada een workshop over het fenomeen ‘berichtenverkeer’; een veelbesproken onderwerp. Op papier is het handig, overzichtelijk en snel, in de praktijk soms ingewikkeld en veeleisend. Maar hoe komt dit en wat kunnen we eraan doen? Wouter gaat in op lessen uit het berichtenverkeer in de…

Voorbij de chaos van nu: een duurzame toekomst voor de Jeugdzorg?

Zorginstellingen die failliet gaan of hun jeugdzorgtaken afstoten, stakende zorgprofessionals, te beperkte overheidssteun en veel verloop op de werkvloer; de onrust in de Jeugdzorg houdt al lange tijd aan en de continuïteit van de Jeugdzorg staat onder druk. Van Juzt tot Lijn 5, Elker-Het Poortje tot Triversum; organisaties in heel Nederland en in alle takken van de Jeugdzorg ervaren de onrust.  Dat deze situatie problematisch is voor zorgprofessionals en jongeren, staat buiten kijf. Maar kunnen de onrust en onvrede…

Hoe helpt TBA bij implementatie nieuwe productstructuur ZG?

Een paar weken geleden kon u hier al lezen over de nieuwe productstructuur voor de Zintuiglijke Gehandicaptenzorg (ZG). Het streven is transparante en herkenbare zorg. Om dat te bereiken moeten zorginstellingen de nodige belangrijke veranderingen organiseren. TBA kan hier uiteraard bij helpen, maar hoe pakken we dat aan?   Aan het woord is Mark Hoogeveen, die momenteel geplaatst is…

TBA geeft workshop tijdens seminar Sociaalweb

Op 5 november organiseert Sociaalweb een seminar over de hervorming van de administratieve keten in het sociaal domein. De komende jaren gaat er veel veranderen voor gemeenten en zorgaanbieders. Reden te meer om die veranderingen onder de loep te nemen. Wouter Fleers, directeur van The Beagle Armada, geeft die middag een workshop waarin hij kijkt naar de lessen die we kunnen…

TBA Ontwikkelt: Kennisbank

Zorgadministratie was lange tijd een overzichtelijk geheel. Je levert zorg, factureert en int de gemaakte kosten. Sinds de decentralisatie in 2015 ontwikkelde dit eenvoudige, lineaire systeem zich tot een ingewikkeld web. Er zijn veel meer betrokken partijen, declaratiestromen en complexere regelgeving. Een goed overzicht hierop is belangrijk, maar vaak afwezig. Daarom zijn we bij TBA druk bezig met het maken…

Nieuwe productstructuur ZG: De menselijke kant

Eerder schreven we al over de invoering van de nieuwe productstructuur in de zintuiglijke gehandicaptenzorg. Er komen meer prestatiecodes, verschillende tarieven en wijzigingen op het gebied van declarabele tijd. Een belangrijk gevolg hiervan is dat zorginstellingen hun ECD moeten aanpassen om komend jaar nog te kunnen factureren en declareren. Naast dit soort praktische zaken, is…