In mei is het alweer een jaar geleden dat de Algemene verordening Gegevensbescherming inging. De letters AVG waren voor veel bedrijven lange tijd een doorn in het oog. Wat konden ze hiervan verwachten? En vooral: wat kon hier allemaal mee misgaan? Juist omdat het om zo’n gevoelig onderwerp als privacy gaat, maakten veel van onze klanten zich grote zorgen. Inmiddels zijn we driekwart jaar verder en maken we graag de balans op.

Organisatorische impact

Want zijn er echt grote problemen opgetreden? Nee. De implementatie van de AVG is redelijk soepel verlopen. De gevolgen van die implementatie bleken voor velen juist niet voelbaar in de hoeken waar ze gevreesd werden. Natuurlijk waren er soms juridische of technische problemen, toch bleek de invoering van de AVG vooral een organisatorische impact te hebben. Het vereist gedragsverandering van de medewerkers die zich over deze gegevens ontfermen. Zij moeten zich bewust zijn van de risico’s die gepaard gaan met het verwerken van die gegevens.

Het loont daarom om gedetailleerde proceskennis te hebben. Als u weet welke gegevens wanneer worden verwerkt, snapt u beter welk risico u in die specifieke situatie loopt. De AVG blijkt vooral een kwestie van anticiperen.

Workshop AVG

Hoewel wij geen AVG-experts zijn, kunnen we vanuit ons eigen vakgebied een hoop bijdragen aan kennisvergroting binnen uw organisatie. Onze expertise ligt in procesoptimalisatie. Zodoende hebben een hoop kennis van de gevolgen van de AVG binnen uw organisatie en kunnen we u helpen inzien waar de risico’s precies liggen.

Met nulmetingen gaven we bedrijven de afgelopen maanden inzage in de stand van zaken met betrekking tot de AVG. Op basis van die metingen gaven we advies over de risico’s en mogelijkheden. Ook trainden we medewerkers van onze klanten om ze beter bewust te maken van het effect van deze verordening op hun organisatie. Anticiperen kun je namelijk leren.

In dat kader is het ook goed om te weten dat wij het jubileum van de AVG in april vieren met een workshop. Hierin zullen we nog dieper ingaan op de lessen die we hebben geleerd van de invoering van deze verordening. Hou onze kanalen in de gaten en meld u aan.