Ook in 2021 zullen wij u via ons blog op de hoogte houden over belangrijke ontwikkelingen in de verschillende zorgsectoren. Een daarvan is de overgang naar het zorgprestatiemodel voor GGZ en FZ in 2022. Een ingrijpende verandering in de zorgadministratie die gevolgen heeft voor uiteenlopende processen binnen uw organisatie. De komende tijd bespreken we elke paar weken een van de betrokken processen. Maar voordat we daarop inzoomenis het misschien goed om even op te frissen wat het zorgprestatiemodel inhoudt.  

 

Wat is het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel is een nieuwe bekostigingsvorm voor GGZ en FZ, ontwikkeld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het streven is om de bekostiging van zorg eenvoudiger en toegankelijker te maken en om administratieve lasten te verlagen. De prijs voor zorg is nu vaak niet in lijn met de geleverde zorg en in het geval van lange looptrajecten kan het soms erg lang duren voor een nota kan worden verstuurd. De oplossing is dus het zorgprestatiemodel, waarin de huidige bekostigingsvormen voor GGZ en FZ worden omgevormd tot een algemene formule die de kosten voor een behandeling berekent. 

 

Afscheid dbc’s, dbbc’s en zzp’s

De generalistische basis GGZ, de diagnose-behandelcombinaties’ (dbc’s) uit de gespecialiseerde GGZ, de zorgzwaartepakketten (zzp’s) uit de langdurige GGZ en de diagnose-behandel-beveiligingscombinaties (dbbc’s) uit de FZ gaan daarom vanaf 2022 allemaal op in het zorgprestatiemodel.  

De bekostiging in dat model komt tot stand door drie elementen van de zorg samen te voegen: het beroep van de uitvoerend professional, het type consult en de duur van het consult. Hiermee komt er ook een einde aan het tijdschrijven zoals we dat nu gewend zijn.  

 

Begin vroeg met voorbereiding

Uit onze impactanalyse blijkt dat er maar liefst zeven processen zijn die worden beïnvloed door deze veranderingDe ervaring leert dat veel aanbieders in de aanloop naar zo’n verandering wachten totdat softwareleveranciers contact opnemen over de wijzigingen en gevolgen. Veel van de beïnvloede processen zijn echter intern en kunnen dus al veel eerder worden bestudeerd en aangestuurd  

Wacht dus niet op dat bericht van uw leverancier, maar kijk al begin dit jaar hoe u de impact op uw organisatie kan beperken. Om u daarbij te ondersteunen, publiceren we hier de komende weken alle zeven relevante processen. We leggen uit hoe ze gaan veranderen, waar u op moet letten en wat u moet doen om ervoor te zorgen dat de impact op dit proces juist positief is. Zo worden de eenvoud en het gemak die het zorgprestatiemodel nastreeft ook echt bereikt, in plaats van dat die plaatsmaakt voor onrust en onduidelijkheid in 2022.

 

The Beagle Armada: Oog voor verandering, hart voor de zorg

 

Lees hier meer van onze blogs: