Op dinsdag 5 november organiseert Sociaalweb een seminar over de hervorming van de administratieve keten in het sociaal domein. Wouter Fleers geeft hier namens The Beagle Armada een workshop over het fenomeen ‘berichtenverkeer’; een veelbesproken onderwerp. Op papier is het handig, overzichtelijk en snel, in de praktijk soms ingewikkeld en veeleisend. Maar hoe komt dit en wat kunnen we eraan doen? Wouter gaat in op lessen uit het berichtenverkeer in de WLZ. The Beagle Armada stond namelijk aan de wieg van dit systeem.

 

Dialecten 

Berichtenverkeer is een vorm van communicatie met een geheel eigen taal. Zoals elke taal heeft ook het berichtenverkeer een soort grammatica. Regels die ervoor zorgen dat iedereen van elkaar begrijpt waar men over praat. Zodra mensen afwijken van die regels, of afwijken van de taal, ontstaat er ruis op de lijn. In gewone talen krijg je dan een foute zin of een vorm van dialect, in het berichtenverkeer loopt het hele systeem vast. 

Een bekend probleem is het werken met productcodes. Elke productcode vertegenwoordigt een behandeling. Wijzigeen gemeente, zorgkantoor of verzekeraar eenzijdig de coderingdan zorgt dit voor een probleem in de keten. Het is dan niet langer duidelijk welke behandeling is verricht. Zo heeft een eenvoudige wijziging al snel grote gevolgen. Berichten worden afgekeuren de interne controle komt in het geding. Daarom is het vanuit het perspectief van het berichtenverkeer van cruciaal belang dat men achter de schermen wel degelijk één en dezelfde systematiek gebruikt. 

Gebeurt dit niet, dan verandert de taal en vooral de context. Sprekers van dtaal verstaan elkaar niet meer. Als gevolg loopt het systeem vertraging op, kloppen rapportages niet en gaan mensen steeds meer langs elkaar heen werken. 

 

AWBZ 

Dit is zomaar een voorbeeld van één van de problemen die nu voorkomen in het Sociaal Domein, maar die we eerder hebben gezien in de toenmalige AWBZ, nu WLZ. In zijn workshop tijdens het seminar van Sociaalweb zal Wouter Fleers nog meer vergelijkingen maken tussen het berichtenverkeer in beide stelsels. Want als de problemen vergelijkbaar zijn, zijn er dan ook geen oplossingen uit het verleden, die we kunnen gebruiken in het heden?  

Wilt u weten wat we kunnen leren van de afgelopen 16 jaar berichtenverkeer in de AWBZ en Wlz, meld u zich dan hier aan voor het evenement. Maakt u zich zorgen over de zorgvuldigheid van het berichtenverkeer in uw organisatie, neem dan vooral contact met ons op. 

 

The Beagle Armada: oog voor verandering, hart voor de zorg