Overgang naar een nieuw elektronisch cliënten dossier (ECD) – hoe pak je dat aan?

Momenteel bevinden we ons in een bewegende ECD markt: veel contracten die door zorrginstellingen met de ECD leverancier zijn gesloten, komen ten einde en er wordt door zorginstellingen volop gekeken naar een nieuw ECD. Er is keuze genoeg en als de afweging is gemaakt, kan er gestart worden met het implementatietraject. Maar waar moet je…

Horizontaal Toezicht: welke lessen kunnen we al leren?

In een eerdere blog schreven we over wat Horizontaal Toezicht (HT) is. Daarnaast constateerden wij dat HT zich steeds verder verspreidt over de verschillende zorgsectoren. Een toenemend aantal ziekenhuizen is al overgestapt op Horizontaal Toezicht, steeds meer GGZ-instellingen zijn bezig met de overstap en vanaf 2022 zal ook in de Forensische Zorg een start gemaakt…

Save the date: Rondetafelconferentie wijziging WPB

Op 9 september jl. heeft The Beagle Armada een rondetafelconferentie georganiseerd voor jeugdzorginstellingen. Diverse zorginstellingen hebben zich aangesloten. Samen evalueerden we de fases van aanloop- en uitvoeringstraject dat voor de boeg ligt, en zijn de behoeften gedefinieerd. Waar staan de zorginstellingen en wat zijn knelpunten? Wat hebben zij nodig en hoe organiseren ze de overgang? En wat betekent de wijziging van het woonplaatsbeginsel voor de organisatie?…