Vier kaders voor risicomanagement in de zorg

TBA ziet in de Jeugdzorg het belang van risicomanagement door zorginstellingen groeien. Het structureel in kaart brengen en beheersen van risico’s heeft namelijk veel meerwaarde voor de continuïteit van Jeugdzorg wanneer je dit op de juiste manier doet. Een risico is: de kans op een gebeurtenis maal de ernst van die gebeurtenis. We schrijven hier…

Vijf randvoorwaarden voor Risicomanagement in de Jeugdzorg

TBA ziet in de Jeugdzorg het belang van risicomanagement door zorginstellingen groeien. Het structureel in kaart brengen en beheersen van risico’s heeft namelijk veel meerwaarde voor de continuïteit van Jeugdzorginstellingen wanneer je dit op de juiste manier doet.   Over een aanpak voor risicomanagement publiceerden we eerder de volgende blogs Risicomanagement in de Jeugdzorg & Lessen…