Het Elektronisch Cliëntendossier is niet meer weg te denken uit de zorg. Het bundelt alle relevante informatie over een cliënt. Die informatie is er niet alleen voor zorgprofessionals, maar ook steeds vaker voor cliënten zelf. Een groeiend aantal zorginstellingen heeft een cliëntenportaal, dat inzicht geeft in de gegevens uit het ECD. Op 29 mei maakte de Rijksoverheid bekend dat dit de norm gaat worden: alle zorgverleners in Nederland zijn vanaf 1 juli 2020 wettelijk verplicht om patiënten en cliënten elektronische inzage te geven in hun medische dossiers. Maar wat betekent dit voor zorginstellingen? 

Inzicht in zorggegevens   

Het cliëntenportaal is een afspiegeling van het door de zorginstelling gebruikte ECD. Daarom is het van groot belang dat dit ECD al goed draait. Via het portaal weten cliënten precies wie de behandelend zorgverlener is, hoe de zorg geleverd wordt, welke medicijnen zij precies krijgen en in welke dosering. Naast inzicht in de zorg, geeft het de cliënt ook ruimte om invloed uit te oefenen op het zorgproces. Zo kan hij of zij rapportages en zorgplannen lezen, de juistheid van gegevens controleren, zicht houden op doelstellingen en meedenken over hoe die te behalen zijn.   

Wie krijgt toegang? 

Een cliëntenportaal is geen kant en klaar product. Elk portaal wordt aangepast aan de wensen van de zorginstelling en de doelgroep. Zo kan het voor de zorginstelling belangrijk zijn om te bepalen wie toegang krijgt tot het portaal. Is dit alleen de cliënt, of ook de familie of wettelijk vertegenwoordiger? Dit is cruciaal wanneer vertrouwelijke informatie alleen bij de mensen terecht moet komen die hier wettelijk recht op hebben.  

Daarom is het voor zorginstellingen belangrijk om te kijken of de manier van verwerken in het ECD voldoet aan de wensen van het cliëntenportaal. Als de cliënt of de familie de manier van rapporteren niet begrijpt, leidt dit mogelijk tot onbegrip, wrijving of verdriet. Dit tast de vertrouwensrelatie aan. Daarom gaat de implementatie van een cliëntenportaal hand in hand met een kritische analyse van de manier van werken in het ECD en van de wensen van de cliënt. 

Advies en training 

Voordat een zorginstelling overgaat tot implementatie moet het dus goed stilstaan bij de keuze voor een cliëntenportaal. Ook moet het de belangen van alle betrokken personen – medewerkers en cliënten – meewegen. De consultants functioneel beheer van TBA Services helpen bij dit proces. Wij adviseren u over de keuze voor en inrichting van het cliëntenportaal en bieden trainingen aan om te zorgen dat uw medewerkers het portaal vanaf juli 2020 goed en gemakkelijk kunnen beheren. Voorkom volgend jaar verrassingen en neem nu alvast contact met ons op. Samen zorgen we voor een vlekkeloze, klantgerichte implementatie. 

TBA Services: Beter in beheer

Lees hier meer van onze blogs: