Drie aandachtspunten jeugdzorg corona

Vorige week lazen we over de resultaten van de Corona-quick scan jeugdhulpaanbieders van de Jeugdhulpautoriteit. Dit rapport brengt de problemen van het virus in kaart en kijkt voorzichtig vooruit. Naar de financiële situatie en de zorg zelf, die nu in elk geval ‘hectisch’ en ‘niet optimaal’ verloopt. Dit zien wij zelf ook terug bij verschillende jeugdzorginstellingen en we vrezen dat dit nog een tijd kan aanhouden. Daarom is het goed om, hoe onzeker die tijd ook is, vooruit te kijken. Wat zijn aandachtspunten voor de jeugdzorg in tijden van Corona?

 

Waarborgen van veiligheid

Het belangrijkste aandachtspunt in deze corona-tijd spreekt voor zich: waarborg de veiligheid van cliënten. Dat is al ingewikkeld genoeg. Er is weinig tot geen face-to-face contact, dagbehandelingen zijn een uitzondering en de veiligheid van cliënten kan niet altijd worden gewaarborgd. Dat kan op dit moment nog niet echt anders. Het enige dat jeugdzorginstellingen nu kunnen doen is daarom prioriteiten stellen. Welke zorg moet doorlopen en wat is minder urgent?

 

Inspelen op toename crisissituaties

Door het stellen van die prioriteiten komt de nadruk te liggen op de huidige risicogevallen. Die groep zal op de langere termijn groter worden door een toestroom van cliënten die daar nu nog buiten vallen. Vanwege het gebrek aan continuïteit is er een vergrote kans dat ook zij in crisissituaties belanden. Een vervelende bijkomstigheid is dat instellingen de komende tijd mogelijk geen goed zicht hebben op wie dat zullen zijn.

 

Het coronavirus en de gevolgen daarvan zijn voor veel kinderen en jongeren moeilijk te bevatten. We kwamen onderstaande post tegen, die volstaat met handige tips:

Hoe praat je met je kinderen over het coronavirus?

 

De echte druk komt nog

Er is de pandemie en er zijn de gevolgen van de pandemie. Ook in de jeugdzorg verwachten we een flinke nasleep van de problemen die er nu zijn. Door je nu vooral te richten op crisissituaties, is er minder aandacht voor de andere cliënten. Door het gebrek aan aandacht voor hen zal een aanzienlijk deel van die groep, in een later stadium, ook weer intensievere zorg nodig hebben. De druk in de jeugdzorg neemt dan nog meer toe. Daarmee groeit de kans op breakdowns in pleegzorg en gezinshuizen. Dit leidt weer tot wachtlijsten en een tekort aan crisisplekken en personeel. We kunnen alleen maar hopen dat die piek niet samenvalt met een mogelijke tweede golf van infecties.

 

Wat kun je nu al doen?

Je ontkomt, bij het inspelen op de coronacrisis, niet aan koffiedikkijken. Niemand weet hoe het virus zich ontwikkelt, wat de overheidsmaatregelen zullen zijn en welke steun jeugdzorginstellingen kunnen verwachten. Toch is het goed om de bovenstaande aandachtspunten mee te nemen met elke volgende stap. Hou rekening met een vertraging in de drukte en kijk dus nu al wat je daaraan kunt doen. Een eerste stap is in elk geval het aanvragen van financiële compensatie vanuit het noodfonds van de VNG. Dit kan het gebrek aan inzetbaarheid compenseren en zo hopelijk de financiële druk iets verlagen.

Dat zijn vermoedelijk pas de eerste stappen in een lang proces. Hoe dat precies zal verlopen, kunnen we dus nog niet zeggen. Maar met deze aandachtspunten weet u in elk geval waar u op moet anticiperen. Laten we er samen aan werken om de impact van corona op kwetsbare jongeren niet groter te maken dan die al is.

 

The Beagle Armada: Oog voor verandering, hart voor de zorg

 

TBA werkt veel met jeugdzorginstellingen. Dit schreven we eerder:

Hoe koppelzones de jeugdzorg kunnen helpen

TBA uitvoerder backoffice-processen Jeugdzorg

Hoe kan de jeugdzorg haar financiën rechttrekken?

Voorbij de chaos van nu: een duurzame toekomst voor de jeugdzorg?

Problematiek in de jeugdzorg: hoe nu verder?