Van zorgprofessionals wordt steeds meer gevraagd. Naast het leveren van zorg verwachten we ook dat ze allerlei vereiste informatie bijhouden in het ECD. Natuurlijk is iedereen erbij gebaat dat dit zo min mogelijk tijd kost. Toch zien we bij onze klanten nog steeds veel medewerkers die hier grote moeite mee hebben. Dit hoeft helemaal niet aan de professional of de software te liggen. Het kan ook komen door een gebrek aan basiskennis over het werken met het ECD en de bijbehorende apps. TBA Services kan dit probleem door middel van trainingen eenvoudig opvangen. 

Banale kennis 

De meeste klachten komen voort uit het feit dat zorgprofessionals vaak te snel aan het werk moeten. De overdracht en het inwerken zijn niet afdoende, of worden gedaan door mensen die deze kennis zelf ook niet altijd hebben. 

Hierdoor missen veel medewerkers banale kennis over het gebruik van het ECD. In onze samenwerkingen zien we bijvoorbeeld dat veel van hen niet weten waar ze moeten rapporteren. Soms is de plek onduidelijk, soms zijn er juist meerdere plekken waarop dit kan. Ditzelfde geldt voor het registreren van uren. Het gebrek aan kennis kan ook algemener zijn. We spreken geregeld medewerkers die simpelweg niet goed weten over welke functionaliteiten een ECD eigenlijk beschikt. 

Dit leidt op een dag tot kleine ergernissen. Maar kleine ergernissen stapelen op, zowel in frustratie als in tijd. Bovendien heb je collega’s nodig om ze op te lossen, die vervolgens ook weer kostbare tijd kwijt zijn. Wil je die er niet mee lastigvallen, dan is er ook nog het risico op fouten in uw algehele administratie en facturatie.  

Werkinstructies, e-learning, training op locatie

Zo veel risico’s als u loopt met een tekort aan basiskennis, zo veel lossen we op met het geven van trainingen. Het belangrijkste is dat kennis van en controle over het ECD leidt tot betere zorg. Medewerkers zijn minder tijd kwijt aan randzaken en hebben meer tijd voor de zorgtaak. Daarnaast hebben ze meer grip op hun werk en voelen ze zich dus ook beter in dat werk. Verder leidt meer kennis tot betere administratie, wat voor uw bedrijfsvoering van groot belang is. 

TBA Services geeft verschillende soorten trainingen. We bieden werkinstructies, e-learning of trainingen op locatie aan. Deze stemmen we altijd af op de specifieke problemen en uw specifieke ECD. Daarnaast zorgen we altijd dat de trainingen op een dusdanige manier worden gegeven, dat de kennis ook daadwerkelijk binnenkomt en blijft hangen. Dus geen snelle spreadsheet voor in je tas, maar leren door te doen. 

TBA Services helpt 

Merkt u dat er onduidelijkheid heerst onder medewerkers over het gebruik van uw ECD? Krijgen uw functioneel beheerders veel vragen die ze eigenlijk niet zouden moeten krijgen? Neem contact met ons op en we helpen uw organisatie aan de juiste basis voor goede, kwalitatieve zorg. 

TBA Servies: Beter in beheer

Lees hier meer van onze blogs: