De essentie van het werk van een consultant functioneel beheer in de zorg is erg overzichtelijk: je bent verantwoordelijk voor het draaiend houden van het Elektronisch Cliëntendossier (ECD). Toch is dat werk in de praktijk ontzettend divers. Je schakelt tussen de wensen van veel verschillende mensen en bent zowel bezig met oplossingen voor de korte, als de lange termijn. 

Lange en korte termijn 

Als consultant functioneel beheer werk je op projectbasis. We ondersteunen zorginstellingen door het hele land bij het beheer van hun ICT. Dat kan dus op allerlei verschillende plekken en voor instellingen gericht op allerlei verschillende sectoren.  

Die ondersteuning gaat om het bijhouden en optimaliseren van het ECD. Gedurende de dag krijg je te maken met verschillende vragen en problemen van collega’s die met dat ECD aan het werk zijn. Dat kunnen administratief medewerkers zijn die niet de juiste gegevens binnenkrijgen, maar ook de mensen die met cliënten aan het werk zijn en daarbij tegen problemen aanlopen.  

Het verhelpen van problemen en beter inrichten van het ECD is een doorlopend proces. Toch ben je ook bezig met de lange termijn. Je maakt en geeft trainingen aan collega’s en bedenkt manieren om de kwaliteit van het ECD nog verder te verbeteren. Door je kennis van de techniek te combineren met je kennis van het gebruiksgemak kun je uitzoomen op het functioneel beheer en nieuwe manieren bedenken om dit beter in te richten. 

Spoedklussen 

Naast dit soort lopende zaken zijn er soms ook onverwachtse of onbekende problemen die gevolgen hebben voor het hele, landelijke systeem. Dit moet meteen worden opgelost. Dat kan hectisch zijn, maar daarom juist ook een mooie uitdaging. Je analyseert het probleem en zorgt dat je in samenwerking met de juiste mensen naar een snelle oplossing toewerkt, zonder dat lopende zaken eronder lijden. Ondertussen schakel je met andere afdelingen, regiomanagers en softwareleveranciers. Je houdt iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen en draagt er met jullie gezamenlijke oplossing aan bij dat het ECD altijd functioneel blijft. Dat dit goed gebruikt kan worden en dat de instelling te allen tijde zorg blijft leveren. 

Betere zorg 

Het werk van een consultant functioneel beheer is dus nooit hetzelfde en ontzettend belangrijk. Door de administratieve randvoorwaarden zo goed mogelijk te organiseren, dragen we bij aan beter zorg voor iedereen. Hoe makkelijker het verwerken van die zorg, hoe meer tijd er immers overblijft voor de echte zorgtaak. 

Wil jij je kennis van ICT inzetten voor betere zorg? Bekijk hier onze vacatures!

TBA Services – Beter in beheer

Lees hier meer van onze blogs: