De afgelopen maanden hielp TBA mee aan de ontwikkeling van een nieuwe standaard in de Forensische Zorg (FZ). Vanuit onze achtergrondkennis over landelijk berichtenverkeer konden we adviseren over en ondersteunen bij de ontwikkeling van een digitaal plaatsingsbericht in combinatie met een start zorgmelding en mutatiebericht. Deze berichtenfamilie werkt zoveel mogelijk in samenhang met de WLZ, JW en WMO en zorgt potentieel voor een lastenverlichting van 25% tot 40%.

 

Opbouw van de berichtenfamilie

De nieuwe berichtenfamilie is ontwikkeld door Vektis in opdracht van DJI. Een groep van zes zorgaanbieders heeft hierbij geadviseerd. De standaard is op 31 maart gepubliceerd, onder de noemers FZ821 (aanmeld- en plaatsingsbesluit), FZ823 (start zorg bericht) en FZ825 (mutatiebericht). Met deze berichten zullen alle plaatsingen worden gecommuniceerd met zorgaanbieders. Het gaat hierbij dus zowel om plaatsingen van DJI/DIZ als om plaatsingen vanuit de PI’s en plaatsingen die door de Reclassering worden uitgezet.

 

Werking van de nieuwe berichten

Door gebruik van deze nieuwe berichten kunnen administratieve gegevens van een aanmelding en een plaatsing makkelijk over worden gebracht naar zorgaanbieders. Dit werkt een stuk efficiënter en nauwkeuriger dan de huidige ongestructureerde uitwisseling door middel van e-mails, Excelbestanden en handmatige invoeringen. Het zorgt zowel voor tijdsbesparing en kwaliteitswinst in de plaatsingsfase, als voor soepeler lopende financiële verantwoording en declaratie.

 

Realisatie en implementatie

De nieuwe standaard wordt de komende periode in de FZ-keten geïmplementeerd. DJI en Vecozo bouwen deze in de EPD’s en ECD’s in. Daarna vindt een landelijke ketentest plaats en zal het berichtenverkeer in de processen worden geïmplementeerd. Het is daarbij zaak dat alle door DJI gecontracteerde zorginstellingen met hun EPD- of ECD-leveranciers duidelijk maken wanneer aansluiting mogelijk is. Het uitgangspunt is hierbij: hoe eerder, hoe beter.

 

Administratieve lastenverlichting voor iedereen

Ons advies houdt niet op bij de vormgeving van de nieuwe standaard. We zullen in opdracht van DJI een soepele, ketenbrede implementatie van die standaard faciliteren. Daarnaast zijn we beschikbaar om andere betrokken partijen te ondersteunen op administratief en organisatorisch vlak. Een administratieve lastenverlichting als deze moet wat ons betreft optimaal benut worden door een zo groot mogelijke groep aanbieders. Heeft u hier nog vragen over, neem dan contact op met Teun Oosterbaan die hier namens TBA, in opdracht van DJI, bij betrokken is.

 

The Beagle Armada: Oog voor verandering, hart voor de zorg