Vorige week kwam deze factsheet van het UWV uit, die bevestigt wat iedereen in de zorg al weet: de vraag naar zorg neemt toe, het aanbod wordt steeds kleiner. Vergrijzing, specifieke zorgwensen en het uitblijven van nieuw, kundig personeel zijn hier maar een paar oorzaken van. Ondanks deze bekende gegevens, lijken zorginstellingen nog altijd afwachtend in het zoeken naar een oplossing. Een simpele stap hierin is in elk geval het verder automatiseren en uitbesteden van de zorgadministratie.

Inrichting ECD

De meeste medewerkers in de zorg zijn er voor de zorgbehoevenden. Toch zien wij het regelmatig voorkomen dat juist zij extra werk moeten leveren waar ze niet voor zijn opgeleid. Functioneel beheer is een specifiek vak, dat door de juiste mensen moet worden uitgevoerd. Mensen met kennis van dit beheer doen dit werk makkelijker, beter en sneller dan iemand die dit moet doen naast zijn of haar eigenlijke taken. Toch is dat te brede takenpakket aan de orde van de dag en ontbreekt het daarbij vaak aan goede sturing. 

Dit is niet alleen problematisch vanuit organisatorisch oogpunt – medewerkers raken overwerkt en ontevreden – het leidt vaak ook nog eens tot structurele problemen in de administratie. ECD’s worden niet goed ingericht, waardoor de gehele basis van een organisatie instabiel wordt.  

In het geval van krapte moet een organisatie keuzes maken. Het is misschien aanlokkelijk om zoveel mogelijk binnenshuis op te vangen, maar wij zien te vaak hoe dit soort kortetermijnoplossingen grote gevolgen krijgen. Ze leiden tot grotere onvrede op de werkvloer en kunnen, als het beheer volledig misgaat, een flinke financiële klap opleveren. 

Advies functioneel beheer

Schoenmaker blijf bij uw leest, zou je kunnen zeggen. En als die schoenmaker niet in dienst is, huur die dan in. Binnen TBA Services hebben we adviseurs en beheerders voor de meeste ECD’s. Zij zijn in staat om uw functioneel beheer in korte tijd op orde te brengen. Ze nemen uw medewerkers mee in dit proces en zorgen zo niet alleen voor een goed ECD, maar ook voor de vereiste vakkennis. Een samenwerking die loopt zo lang het nodig is, maar die er vooral op gericht is om de juiste kennis te implementeren binnen uw organisatie. 

Uitbesteding van het functioneel beheer is een logische stap die toch nog altijd weinig wordt genomen. Het is absoluut niet de oplossing voor alle problemen en tekorten, maar kan er wel voor zorgen dat het fundament van uw organisatie, ook in tijden van krapte overeind blijft. 

TBA Services: Beter in beheer.