Vanaf 1 januari kan een specifieke groep GGZ-cliënten hun zorg vanuit de Wet langdurige zorg krijgen. Het gaat hier om cliënten die hun leven lang permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Voor deze wijziging is een indicatiestelling van het CIZ vereist. Uit cijfers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat er in de eerste kwartalen relatief weinig aanvragen zijn gedaan. De deadline voor de indicatiestellingen ligt echter al op 1 oktober. We zetten de relevante informatie, met die deadline in zicht, daarom nog maar eens op een rijtje. 

 

De criteria bij verzoek voor indicatiestelling Wlz

De relatiebeheerder uit de CIZ-regio zoekt contact met zorgaanbieders waarvan bekend is dat ze zorg leveren aan de potentiële doelgroep. Die voldoen aan drie criteria: 

 • Aanwezigheid van een aandoening of stoornis
  Voor een Wlz-indicatie moet er sprake zijn van een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking, een psychische stoornis of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. 
 • Permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid ter voorkoming van ernstig nadeel
  Permanent toezicht is het hele etmaal onafgebroken toezicht en actieve observatie om dreigende ontsporing in het gedrag of de gezondheid te signaleren. 
 • De zorgbehoefte moet blijvend zijn
  Van belang is dat het gaat om de behoefte aan ‘permanent toezicht’ of de behoefte aan ‘24 uur zorg in de nabijheid’. 

 

De vereiste gegevens voor aanvraag Wlz

Om te kunnen beoordelen of een cliënt aan deze eisen voldoet, is uiteraard een aantal gegevens vereist bij de indicatiestelling. 

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • (Medische) gegevens over de situatie, zoals een diagnose.
 • Beschrijving van de huidige zorgbehoefte.

 

Wat gebeurt er met de aanvraag?

Het CIZ heeft een aantal weken nodig om de aanvraag te beoordelen. Is er extra informatie vereist, dan nemen zij contact op met de cliënt, vertegenwoordiger of zorgaanbieder. Zo niet, dan krijgt u voor het einde van het jaar een beoordeling over de betreffende cliënt. 

In het geval van goedkeuring, valt diens zorg vanaf 1 januari 2021 onder de Wlz. Er is vermoedelijk geen overgangsperiode. De precieze voorwaarden zijn afhankelijk van welke van de vijf zorgprofielen wordt toegekend. Meer informatie over die profielen leest u hier.  

Als het verzoek wordt afgekeurd, blijven gemeente en zorgaanbieder vanuit de huidige opzet verantwoordelijk voor de ondersteuning en zorg. Er is wel de mogelijkheid om bezwaar te maken. 

 

Pas uw zorgadministratie aan

Denkt u cliënten te hebben die wel aan de eisen voldoen, maar waarvoor nog geen indicatiestelling is aangevraagd, dan is het in eerste instantie goed om contact op te nemen met het CIZ. Tot het einde van de maand kunt u dit proces alsnog in gang zetten. 

Zijn er cliënten die volgend jaar wisselen van GGZ naar Wlzdan heeft dit gevolgen voor uw administratieBij een Wlz-indicatie krijgt u een vast bedrag per dag en hoeft er niet meer per minuut gedeclareerd te worden. Hou er dus rekening mee dat dit in uw zorgadministratie is aangepastZo voorkomt u onduidelijkheid met facturering van zorg die juist eenvoudig te verwerken is. 

 

The Beagle Armada: Oog voor verandering, hart voor de zorg

 

Lees ook:

3 elementen uit uw zorgadministratie die zorginkoop kunnen verbeteren

Uw zorgadministratie is een bron van data, doe er wat mee

3 manieren om uw functioneel applicatiebeheer proactief te maken