We zijn inmiddels alweer over de helft van 2020. Een jaar dat natuurlijk, ook op ons blog, gedomineerd wordt door het coronavirus. Te midden van alle verwarring en onzekerheid die COVID19 verspreidde binnen zorginstellingen liepen ook andere projecten door. Zo speelde de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel dat op het laatste moment toch werd uitgesteld, en het verplichte gebruik van een cliëntenportaal.

We zien dat veel collega’s momenteel hun welverdiende rust nemen en op een, soms geïmproviseerde, vakantie gaan. Een goed moment om eens terug te blikken op die eerste paar turbulente maanden aan de hand van drie blogs.

 

  1. Jeugdzorg in tijden van Corona

Het mag niet ontbreken in een samenvatting van dit eerste halfjaar: onze aandachtspunten voor het omgaan met corona in de jeugdzorg. Hoe kun je inspelen op crisissituaties en wat betekenen die voor de zorg op de langere termijn? Nu het scenario van een tweede golf steeds realistischer wordt, kan het zeker geen kwaad om deze punten nog eens door te nemen.

Lees het hier

 

  1. Onderzoek naar ICT in jeugdzorg legt belangrijk aandachtspunt bloot

Onlangs lazen we een verslag van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De inzet van ICT in de jeugdzorg is de afgelopen jaren, net als in alle zorgsectoren, flink toegenomen. Dat kan de zorg ten goede komen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Het onderzoek benoemt incidenten rondom beheer en gegevensbeveiliging, maar daaronder schuilt een groter probleem: in de jeugdzorg ontbreken informatiestandaarden. Wat betekent dat voor de digitale samenwerking?

Lees het hier

 

  1. Uw zorgadministratie is een bron van data, doe er wat mee

Tot slot nog iets waar we zelf meer nadruk op willen leggen bij zorgaanbieders: het gebruik van data. Een zorgadministratie is een gigantische verzameling gegevens waar helaas ontzettend weinig mee gebeurt. Dat komt soms door de staat van die administratie, maar soms ook door een gebrek aan kennis. Toch kan uw zorgadministratie zorgen voor grotere cashflow, betere inzet van personeel en meer. Hoe we daarbij helpen?

Lees het hier

 

The Beagle Armada: Oog voor verandering, hart voor de zorg