Vanaf 1 januari 2022 zal het nieuwe zorgprestatiemodel ingaan. Hierbij verandert voor de zorginstellingen in de GGZ en de Forensische zorg de manier van declareren in de zorg. In uw ICT systemen zal dan ook een nieuwe inrichting plaatsvinden. De overheid is zich hier bewust van en heeft ervoor gekozen de zorginstelling meer ruimte te geven alles goed in te richten. Zo is de verplichte registratie verplaatst naar 1 juli 2022. Maar hoe stemt u nu goed af met uw leverancier hoe het zorgprestatie model wordt ingericht en waar moet uw ICT-afdeling vanaf januari 2022 allemaal rekening mee houden?

 

Wat is het zorgprestatiemodel ook alweer?

In het kort is het zorgprestatiemodel de benaming voor de nieuwe vergoeding van zorg in de GGZ en de forensische zorg. Zorgvragen zijn divers en per individu afhankelijk. Al deze individuen die zorg behoeven hebben vaak hun eigen zorgvraag die niet makkelijk te plaatsen valt onder een standaard vergoeding voor de geestelijke gezondheidszorg. Tot en met 2021 wordt in de GGZ en forensische zorg gewerkt met patiëntprofielen, Diagnose Behandel Combinaties (ook wel bekend als DBC) of bij langdurige opvang met Zorg Zwaartepakketten. Deze vorm van vergoeding voor de geestelijk gezondheidszorg is niet actueel meer en zorgt voor versnippering.

 

Wat verandert er in mijn manier van declareren?  

De Diagnose Behandel Combinaties zullen binnen de GGZ en de Forensische Zorg komen te vervallen. Er zullen bijvoorbeeld prestaties ingericht moeten worden die geleverd worden en zal de manier van registreren hiervan ook veranderen. Daarnaast zullen er nieuwe contract afspraken gemaakt moeten worden die passen binnen het zorgprestatiemodel. Vervolgens zullen uw applicatiebeheerders of leverancier van uw zorgsysteem deze nieuwe functies moeten inrichten. Ook de werkvloer zal veranderen, zo zal de zorg bijvoorbeeld een nieuwe manier van administratie verwerken rondom de cliënten. 

 

Hoe ga ik met deze verandering om?

Buiten dat het een grote verandering in declareren in uw systeem is zal er ook goed gekeken moeten worden naar uw werkprocessen. Door vroegtijdig te beginnen kunt u draagvlak creëren bij de zorgverleners die de nieuwe manier van registreren moeten toepassen. Kijk ook naar eventuele ‘key-users’ en zet deze in om samen met uw leverancier of applicatiebeheerders uw systeem zo optimaal mogelijk in te richten. Zij zijn essentieel voor een soepele implementatie.

Vraag daarnaast uw leverancier om tijdig de technische wijzigingen door te geven zodat uw gebruikers van het systeem hierop kunnen inspelen. Oneffenheden en wijzigingen kunnen op deze manier snel worden behandeld zodat er in juli zonder problemen gedeclareerd kan worden. Als laatste is het goed om uw leverancier zo veel mogelijk te betrekken in eventuele wijzigingen in uw werkprocessen. Wanneer een werkproces een grote verandering ondergaat is het goed om de leverancier hier vanaf het eerste moment in te betrekken. Zij kunnen bepalen wat er technisch mogelijk is om deze wijziging toe te passen in uw systeem. Daarnaast speelt u beiden op elkaar in waardoor er aan zowel de technische als de zorgkant aan alle aspecten gedacht wordt. Hiermee voorkomt u werk achteraf en bent u goed op tijd voorbereid.

 

Hoelang heb ik nog?

Niet alle declaratie onderdelen zullen per 1 januari ingaan, stem goed met uw zorginkoop af welke onderdelen voor u allemaal ingaan. Zorg dat u op tijd met uw leverancier heeft afgestemd wat er gaat veranderen. Kijk bijvoorbeeld goed welke elementen voor u pas ingericht moeten zijn per 1 juli 2022. Voor nu zullen de grootste wijzigingen plaatsvinden op 1 januari 2022. Hiervoor kunt u de informatiekaart van het NZA gebruiken of de checklist voor implementatie van het zorgprestatiemodel.

 

Heeft u ondersteuning nodig bij het in kaart brengen van de werkprocessen of heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen hierover? Bij The Beagle Armada begeleiden we u graag.

 

 

Teun Oosterbaan
Liza Bastiaansen