Een paar weken geleden kon u hier al lezen over de nieuwe productstructuur voor de Zintuiglijke Gehandicaptenzorg (ZG). Het streven is transparante en herkenbare zorg. Om dat te bereiken moeten zorginstellingen de nodige belangrijke veranderingen organiseren. TBA kan hier uiteraard bij helpen, maar hoe pakken we dat aan?  

Aan het woord is Mark Hoogeveen, die momenteel geplaatst is bij Koninklijke Visio. Hij werkt daar aan een groter project, gericht op het declaratieproces. Als onderdeel daarvan zorgt hij samen met collega’s dat de organisatie ruim op tijd klaar is met de aanpassingen in hun productstructuur voor 2020. 

 

Wat is jouw rol bij de implementatie? 

Er is een projectgroep aangesteld om te zorgen dat de nieuwe productstructuur wordt verwerkt in het ECD van Visio. Ik leid die groep en zorg daarom dat de juiste kennis bij de juiste personen belandt. Verder overzie ik de planning, zorg ik dat deadlines worden gehaald en ben ik een algemeen aanspreekpunt over procesvragen. Er zijn zeker mensen met meer inhoudelijke kennis. Het is mijn rol om te zorgen dat iedereen weet wat hij of zij moet doen.  

 

Wat is de grootste uitdaging van dit project? 

De belangrijkste opdracht is om te zorgen dat de nieuwe tariefstructuur goed verwerkt wordt in het ECD. Dit is een zelfgebouwd systeem, KVS, waarin we nu veel moeten ombouwen om volgend jaar te kunnen declareren. Die structuur op zich is het probleem niet. Er zijn veel vergelijkingen met bijvoorbeeld de trajectfinanciering in de jeugdwet. Het gaat er nu vooral om dat we ervoor zorgen dat het technische verhaal klopt. 

 

Hoe komen die beleidsregels tot stand? Eerder schreven we al dat zorginstellingen niet alleen aan wettelijke normen moeten voldoen, maar ook bepaalde organisatiebrede keuzes moeten maken. Hoe komen die tot stand? 

Er zijn registratierichtlijnen opgesteld vanuit Vivis, de Vereniging van Instellingen voor mensen met een Visuele beperking, waar Visio deel van uitmaakt. Hun wensen vertalen we naar specifieke keuzes binnen Visio. Dit doet de compliance officer. Zij legt de keuzes voor aan de directie. Als die gemaakt zijn, volgen er andere acties.  

De projectgroep zorgt ervoor dat de beleidsregels worden vertaald naar concrete beslissingen en dat die vorm krijgen in het ECD. Dat laatste doen de ontwikkelaar en functioneel beheerder. 

 

 

Dit kan TBA voor u

Alle verandering is moeilijk, maar door dit goed te organiseren krijgt elke organisatie het gedaan. Heeft u hulp nodig bij het verwerken van de nieuwe productstructuur voor ZG, of staat uw organisatie voor andere veranderingen die wel een frisse blik kunnen gebruiken? Neem vooral contact met ons op. We bekijken graag eens wat we voor uw organisatie kunnen betekenen. 

 

The Beagle Armada: Oog voor verandering, hart voor de zorg.