De afgelopen weken staan maar in het teken van één ding. Het is logisch dat de coronacrisis alle aandacht opeist en dat iedereen de zeilen bijzet om die situatie op te vangen. Toch sneeuwt hiermee een belangrijketoekomstige uitdaging in de jeugdzorg onder. Vijf jaar na de invoering van de jeugdwet komen er namelijk wijzigingen aan in de invulling en uitvoering daarvan. Deze wijzigingen komen voort uit de beste bedoelingen, maar zullen een flinke uitdaging betekenen voor de organisatie van jeugdzorginstellingen. Het overdragen van backoffice-processen kan hierbij zorgen voor verlichting. 

 

Veranderingen Jeugdwet

Op 21 januari kondigden ministers Dekker en De Jonge wijzigingen aan die de jeugdzorg moeten verbeteren. Eind vorige maand publiceerdeze een kamerbrief die al iets verder ingaat op de veranderingen. Ze stelden daarin de volgende doelen vast: 

 

  • Gemeenten verstevigen hun opdrachtgeverschap door regionale samenwerking 
  • Jeugdzorgaanbieders versterken hun opdrachtnemer- en werkgeverschap en goed bestuur 
  • Kaders voor reële tarieven en zorgvuldigheidseisen bij de inkoop 
  • Effectievere bescherming van jeugd en gezin 
  • Versterken toezicht zorg voor de jeugd 
  • Lerende praktijk in de regio’s 

 

Deze punten lezen nu misschien nog als algemene, logische doelstellingen, maar de komende tijd zal duidelijker worden hoe die doelen precies gehaald moeten worden. Dit zal, net als de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel, grote organisatorische en administratieve gevolgen hebben voor gemeenten en aanbieders. 

 

Outsourcing van backoffice jeugdzorg

We zouden het bijna vergeten door het dominante nieuws, maar de jeugdzorg stond al voor grote uitdagingen. Ook wij schreven over de sector en de manier waarop die zich heeft ontwikkelsinds de decentralisatie. Over hoe lastig sommige organisaties het hadden, over hoe moeilijk het voor hen bleek te zijn om flexibel om te gaan met regelgeving en veranderingen. Deze wetswijzigingen zijn weliswaar bedoeld om die problemen op te vangen, maar zijn op zichzelf ook gewoon een verandering 

 

Het outsourcen van backoffice-processen zorgt ervoor dat het administratieve deel daarvan in elk geval wordt opgevangen. Dat uw administratie voldoet aan de eisen, dat declaratie en facturatie door blijven lopen, in plaats van een blok aan het been worden bovenop het verwezenlijken van de rest van de doelen. Wilt u ook geen zorgen meer hebben over uw zorgadministratie? Kijk dan hier voor meer informatie.

 

 

The Beagle Armada: Oog voor verandering, hart voor de zorg