Sinds afgelopen juni ondersteunen we Zorggroep Apeldoorn bij het verbeteren van de inrichting en het beheer van hun ECD. De organisatie kampte met een capaciteitstekort op applicatiebeheerfuncties, maar had tegelijkertijd behoefte aan professionalisering van het beheer. We zijn samen aan de slag gegaan om ervoor te zorgen dat de manier van werken meer uniform is en het beheer aan de kwaliteitseisen voldoet. 

Minder onduidelijke of onvolledige registratie in ECD

De kwaliteit van het beheer in Pluriform, Medimo en ONS was erg afhankelijk van de manier waarop zorgprofessionals erin werken. Ze waren zo ingericht dat er gemakkelijk onzorgvuldigheden of onduidelijkheden in de administratie kwamen. Die systemen moesten dus op zo’n manier worden ingericht dat de foutmarge zo klein mogelijk wordt.  

Dat begint met het afbakenen van de wensen en eisen die de organisatie van de administratie heeft. Als duidelijk is welke gegevens gewenst zijn, moet het ECD zo worden ingericht dat het die gegevens gemakkelijk produceert. Het moet het professionals makkelijk maken om er volgens dezelfde, juiste methodiek in te werken. 

Hoe brengen we die veranderingen in het ECD aan? 

We streven dus niet naar een snelle oplossing, maar naar een nieuwe manier van werken. Een duurzame oplossing, die zich daarom richt op drie delen: 

  • Lopend beheer opvangen 

Tijdens de herinrichting van het ECD moeten huidige gebruikersvragen en storingen worden afgehandeld. We coördineren daarom het dagelijks beheer en ondersteunen de helpdesk. 

  • Toekomstig beheer beter inrichten 

Beter gestructureerd beheer komt voort uit een beter ingerichte administratie. We ondersteunen en adviseren daarom bij inrichtingsvraagstukken die hiervoor moeten zorgen. 

  • Professionaliseren applicatiebeheer 

Het ECD moet aan de randvoorwaarden voldoen om goed beheer mogelijk te maken. Zodra dit het geval is, moet ook de urgentie van goed beheer duidelijk worden gemaakt binnen de organisatie. Door middel van advies over beheer en inrichting, communicatie en gedeelde verantwoordelijkheden, professionaliseren we het applicatiebeheer op verschillende lagen in de organisatie. 

Rust en overzicht 

Samen met collega’s van Zorggroep Apeldoorn hebben we aan de hand van die drie pijlers de basis gelegd voor goed applicatiebeheer. Er is inmiddels rust en overzicht in het ECD en in de werkprocessen. Dat blijven we de komende weken nog waarborgen, totdat we het beheer eind oktober met een gerust hart weer helemaal overdragen. 

Maakt u zich zorgen over de inrichting van uw ECD en methodiek waarmee daarin gewerkt wordt? Door middel van een Quickscan kunnen we binnen enkele dagen aangeven of die naar behoren zijn. 

TBA Services: Beter in beheer 

Lees meer van onze blogs: