Over anderhalve maand gaat de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) in. Samen met de Wvggz vervangt die de huidige Wet Bopz. Eerder schreven we al over de gevoeligheden in deze wet en het belang van een goede implementatie ervan in het ECD. Nu de kerstverlichting op steeds meer plekken brandt, en er onlangs ook nog kritiek werd geuit op de Wvggz, is het hoog tijd om u hieraan te herinneren. Want is uw organisatie wel klaar voor de Wet zorg en dwang? We helpen u graag aan de hand van vier vragen. 

Wie zijn de zorgverantwoordelijken? 

De Wet zorg en dwang gaat om onvrijwillige zorg. Een gevoelig onderwerp, waar zorginstellingen zo zorgvuldig mogelijk mee om moeten gaan. Het is daarom erg belangrijk dat duidelijk is afgebakend wie de zorgverantwoordelijken zijn. Zij zijn aansprakelijk op het moment dat een instelling gebruikmaakt van de Wzd en moeten daarom geregistreerd staan. Dit is van belang voor cliënten, de personen rondom die cliënten, maar ook voor uw eigen administratie. Duidelijke afspraken maken het werk met het ECD minder complex. Zorg daarom dat de zorgverantwoordelijken tijdig bekend en geregistreerd zijn. 

Wie is de Wzd-functionaris? 

Een ander gevolg van het onvrijwillige aan deze zorg is de verplichte aanwezigheid van een Wzd-functionaris. Dit is een onafhankelijke partij, die de onvrijwillige zorg overziet en zoveel mogelijk probeert in te perken. Als deze, meestal onwenselijke vorm van zorg nodig is, faciliteert hij of zij dit. Daarbij is het uitgangspunt altijd om dit zo snel mogelijk weer af te bouwen. Zorg daarom dat deze functie is vervuld en duidelijk is afgebakend. 

Hoe communiceert u naar de werkvloer? 

Een nieuwe wet betekent nieuwe regels, nieuwe functies en nieuwe onderdelen voor het ECD. Maar hoe weten de zorgprofessionals en alle andere betrokkenen wat u én de overheid van hen verwacht? Juist in de komende weken, voorafgaand aan de invoering van de wet, moeten dit soort zaken duidelijk zijn. Zorg dat u trainingen, workshops of andere handvatten biedt om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Zijn de zorgactiviteiten/-acties nog bruikbaar?  

Om de impact van de nieuwe wet op uw administratie zo klein mogelijk te houden, is het goed om te controleren of alle zorgactiviteiten nog bruikbaar zijn binnen de Wzd. Er is vanuit de overheid een aantal hoofd- en subtyperingen geformuleerd. Door die naast uw huidige activiteiten te leggen, weet u zeker dat hier geen discrepanties ontstaan. 

Vooruitzien 

Wij zien dat veel zorginstellingen gelukkig al druk bezig zijn met de Wet zorg en dwang. Ook zijn er al modules beschikbaar voor verschillende ECD’s. Maar regeren is vooruitzien en dat kunt u in dit soort gevallen maar beter zorgvuldig doen. Controleer daarom of bovenstaande zaken geregeld zijn en neem gerust contact met ons op als u ergens niet uitkomt. Dan begint uw organisatie het nieuwe jaar in elk geval niet met een achterstand. 

TBA Services: Beter in beheer 

Lees hier meer van onze blogs: