Eerder schreven we al over de invoering van de nieuwe productstructuur in de zintuiglijke gehandicaptenzorg. Er komen meer prestatiecodes, verschillende tarieven en wijzigingen op het gebied van declarabele tijd. Een belangrijk gevolg hiervan is dat zorginstellingen hun ECD moeten aanpassen om komend jaar nog te kunnen factureren en declareren. Naast dit soort praktische zaken, is het echter ook belangrijk om de menselijke kant in de gaten te houden. Hoe bereidt u uw werknemers voor op grote veranderingen? 

 

Planmatige aanpak 

Kader eerst goed af wat er precies gaat veranderen. Er komen nieuwe normen en eisen waar uw organisatie aan moet voldoen, maar wat houden die praktisch in voor de sector en uw organisatie? 

De primaire zorg mag nooit leiden onder organisatorische beslissingen. Ze moet er eigenlijk beter van worden. Doorloop daarom stap voor stap wat de gevolgen van een nieuw beleid zijn voor alle takken van uw organisatie. Wat moeten mensen weten én kunnen om in de toekomst goed te factureren? 

 

Kennis verspreiden 

De antwoorden op die vraag moeten duidelijk zijn voor al die verschillende mensen. Een grote verandering doorvoeren gaat het makkelijkst als uw organisatie die verandering zelf omarmt. Zorg er daarom voor dat iedereen begrijpt wat de verandering inhoudt en wat de gevolgen daarvan zijn voor hun dagelijkse werkzaamheden. 

U kunt mensen begeleiden door middel van trainingen, maar het helpt bijvoorbeeld ook om te zorgen dat belangrijke onderwerpen aan bod komen en blijven komen in uw interne communicatie.  

 

Blijf consequent 

De algehele moraal ten opzichte van een verandering doorloopt een acceptatieproces. Sommigen zullen het toejuichen, anderen zullen sceptisch zijn, maar voor beide partijen is de weg naar de daadwerkelijke verandering er niet één in een rechte lijn. Wees daarom helder en open in de communicatie naar alle verschillende teams en blijf dat ook. Zo houdt u hen op de hoogte en weet u zelf wat er in de organisatie speelt. 

 

TBA helpt

Zo eenvoudig als dit soort punten onder elkaar kunnen staan, zo ingewikkeld is het om het proces constant te overzien en aan te sturen. The Beagle Armada biedt ondersteuning bij allerlei grote veranderprojecten. Of het nou de implementatie van een nieuwe tariefstructuur is, of juist een nieuw ECD. Ons team van consultants heeft een brede kennis van zowel de technische aspecten als de organisatorische en menselijke kant van dit soort veranderingen. We werken met de meest uiteenlopende organisaties en ECD’s.

Wilt u weten wat wij de komende maanden voor u kunnen betekenen als instelling voor de Zintuiglijke Gehandicaptenzorg, of heeft u vragen over een andere organisatorische wijziging, neem dan vooral contact met ons op. Verandering ga je niet tegen, je gaat er zorgvuldig mee om. 

 

The Beagle Armada: Oog voor verandering, hart voor de zorg.