De NZa is nagenoeg rond met de wijzigingen in de productstructuur voor zintuiglijk gehandicaptenzorg die per 1 januari 2020 zullen wijzigen. Deze wijziging heeft uiteraard gevolgen voor cliënten en zorginstellingen. Wat moet u weten en hoe kunt u zorgen dat deze overgang zo vlekkeloos mogelijk verloopt? 

 

Prestatiecodes 

De afgelopen paar jaar deed de NZa samen met cliëntorganisaties en zorgverzekeraars grondig onderzoek naar de productstructuur. In hun wijzigingen streven ze naar transparante en herkenbare zorg. Om dit te bereiken, worden de 4 prestatiecodes voor zowel visuele als auditieve zorg uitgebreid naar respectievelijk 14 en 8 codes. Die staan volgend jaar niet meer voor een uurtarief, maar zowel voor trajectprijzen, 28-dagentarieven en weektarieven. Er kan maar één prestatie tegelijk worden gedeclareerd.   

Daar komt bij dat indirecte tijd niet meer declarabel zal zijn. Dit wordt vanaf 2020 verwerkt in het tarief van directe tijd. Verder wordt reistijd niet meer in alle prestaties verwerkt. Dit kan alleen in rekening worden gebracht als men ook daadwerkelijk heeft moeten reizen. Op basis van deze aanpassingen kunnen we al stellen dat uw zorgadministratie flink op de schop zal moeten. 

 

Organisatorische keuzes 

De hoeveelheid prestatiecodes zullen een uitdaging vormen. Voor een cliënt is het fijn om te weten waar je precies voor betaalt, voor zorginstellingen wordt het belangrijk om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de juiste code. Vanwege het verschil in de tarieven, kan een foute code grote financiële gevolgen hebben. Veel wijzigingen van de ene naar de andere code liggen daarmee voor de hand. 

Ook de nieuwe verwerking van indirecte tijd en reistijd zullen goed moeten worden opgevangen in uw zorgadministratie. Zeker organisaties waarbij het percentage indirecte tijd in 2019 heel hoog is, lopen een vergroot risico. Daarnaast moet u ook beslissen welke gegevens u, naast de verplichte data, wel en niet wil bijhouden.   

De komende maanden komen dus neer op het voldoen aan eisen en het maken van organisatorische keuzes en een plan voor de uitvoering daarvan. Hoe past u uw dienstverlening en administratie aan? Wie wordt hiervoor verantwoordelijk? En hoe zorgt u ervoor dat uw hele organisatie goed inspeelt op deze wijzigingen? 

 

Overgangstraject 

De grote lijnen zijn misschien te overzien, maar bij het invullen van alle details kan hulp soms handig zijn. TBA ondersteunt instellingen bij dit overgangstraject. Door onze kennis van de geplande wijzigingen te combineren met een dwarsdoorsnede van uw organisatiemaken we concrete actiepunten voor de komende tijd. Zo worden noch uw cliënten noch uw organisatie de dupe van deze verandering. 

 

TBA: oog voor verandering, hart voor de zorg