The Beagle Armada is een ervaren gids achter de schermen in een steeds complexer zorglandschap. We begeleiden een verandering van de wijze waarop er met het financiële aspect van de zorg wordt omgegaan. Want een zorginstelling die het uitzicht overziet, kan financieel gezond zijn. En wie financieel gezond is, kan optimaal presteren.
null

Visie

Iedereen is gebaat bij een zorgsector die leniger kan inspelen op continue en onmiskenbare veranderingen in het zorglandschap. Want een leniger zorgsector betekent meer continuïteit. En meer continuïteit betekent betere zorg. Wij werken daarom toe naar een sector die verandering in vertrouwen tegemoetziet. Omdat men zich bewust is van de toegevoegde waarde van dynamiek op kwaliteit. En omdat men weet hoe je verandering in je voordeel laat werken.

Onze aanpak is erop gericht organisaties te leren ‘het zelf te kunnen‘. Wij overzien de markt van de organisatie van buiten, en brengen onze kennis naar binnen. Stap voor stap groeit het vertrouwen. Beetje bij beetje wordt men beweeglijker. Weerbaarder. Vrijer. En daar worden we allemaal beter van.

null

Missie

Het is onze missie om onszelf uiteindelijk overbodig te maken. Als The Beagle Armada geen bestaansrecht meer heeft, hebben we ons werk goed gedaan. Het zou betekenen dat zorginstellingen zelf voldoende zijn toegerust veranderingen in het landschap het hoofd te bieden – zonder dat de kwaliteit van de zorg daaronder lijdt. We zien het als onze taak om daar te komen. En we vragen onze opdrachtgevers ons daaraan te houden en die missie met ons te realiseren.

Kortom: ons werk is volbracht als zorginstellingen de kostendimensie van hun belangrijke werk niet langer als vervelende dwarsligger, maar als noodzakelijke voorwaarde beschouwen. Ook als dat kostenplaatje geen twee jaar hetzelfde is.
Want het zorglandschap zal altijd veranderen. En het zijn niet de sterkste instellingen die blijven bestaan. Maar wel degenen die meebewegen.

null

Team

null

Werkwijze

Onze werkwijze kenmerkt zich door een zeer hoge mate van participatie. Natuurlijk weten we hoe een zorgadministratie moet werken. Toch beginnen we bij elk verbetertraject met meedoen. Bij ons geen ivoren toren. We willen eerst de organisatie, de medewerkers en de bedrijfscultuur leren kennen. Andersom kunnen wij pas van waarde zijn, als de organisatie ons kent.

Doordat we meewerken, zien we waar de processen goed lopen en waar verbeteringen mogelijk of gewenst zijn. We vergelijken processen met ons referentie-werkproces, dat we opstelden op basis van onze ervaringen bij vele zorginstellingen. Zo achterhalen we waar de verschillen zitten. Op basis hiervan komen wij samen met de medewerkers van de instelling tot voorstellen voor aanvullingen en duurzame verbeteringen.

Ook bij de implementatie van de verbeterde processen, is meewerken een belangrijk aspect. Wij kunnen laten zien hoe het in de ideaalsituatie zou moeten en op basis hiervan medewerkers trainen en coachen.

Dit alles wordt zoveel mogelijk gerealiseerd binnen de huidige systemen, zonodig met veranderingen in de inrichting hiervan. Als de situatie daar toch om vraagt, treden we op als gids in het inrichten van een nieuw systeem, dat beter bij de situatie past.

Hoe kunnen wij u helpen?

Oog voor verandering. Hart voor de zorg.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder