top of page

Over ons

Werkwijze

Onze werkwijze kenmerkt zich door een zeer hoge mate van participatie. Natuurlijk weten we hoe een zorgadministratie moet werken. Toch beginnen we bij elk verbetertraject met meedoen. Bij ons geen ivoren toren. We willen eerst de organisatie, de medewerkers en de bedrijfscultuur leren kennen. Andersom kunnen wij pas van waarde zijn, als de organisatie ons kent.

Doordat we meewerken, zien we waar de processen goed lopen en waar verbeteringen mogelijk of gewenst zijn. We vergelijken processen met ons referentie-werkproces, dat we opstelden op basis van onze ervaringen bij vele zorginstellingen. Zo achterhalen we waar de verschillen zitten. Op basis hiervan komen wij samen met de medewerkers van de instelling tot voorstellen voor aanvullingen en duurzame verbeteringen.

Ook bij de implementatie van de verbeterde processen, is meewerken een belangrijk aspect. Wij kunnen laten zien hoe het in de ideaalsituatie zou moeten en op basis hiervan medewerkers trainen en coachen.

Dit alles wordt zoveel mogelijk gerealiseerd binnen de huidige systemen, zonodig met veranderingen in de inrichting hiervan. Als de situatie daar toch om vraagt, treden we op als gids in het inrichten van een nieuw systeem, dat beter bij de situatie past.

Ondersteuning op maat

The Beagle Armada heeft zich gespecialiseerd in het ondersteunen van zorginstellingen in de langdurige zorg. Wij leggen de nadruk op zorgadministratie en functioneel beheer, en richten ons op diverse soorten zorginstellingen, zoals JZ (Jeugdzorg), WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg), GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg), FZ (Forensische Zorg), GHZ (Gehandicaptenzorg), en GRZ (Geriatrische Revalidatiezorg). 

Ons doel is zorginstellingen te assisteren bij het creëren van een toekomstbestendige situatie. We onderzoeken de vraagstukken waarmee zorginstellingen te maken hebben en bieden oplossingen, zodat zij zich kunnen blijven concentreren op hun kernactiviteit: het leveren van zorg. Kortom, we streven ernaar dat zorginstellingen kunnen excelleren in waar ze goed in zijn - zorg leveren - terwijl wij zorgen voor de rest. 

 

Visie

 

Missie

The Beagle Armada ziet zorgorganisaties als organismen in een snel veranderend milieu. Het vermogen tot efficiënt en effectief reageren op signalen uit het zorgklimaat, onderscheidt toekomstbestendige organisaties van hun starre tegenpolen.

The Beagle Armada brengt continuïteit en expertise in tijden waarin uw organisatie behoefte heeft aan extra ondersteuning.  

Bij The Beagle Armada hechten we veel waarde aan de zelfredzaamheid van organisaties. Ons proces is voltooid wanneer we erin slagen onszelf overbodig te maken. 

We hebben ons werk goed gedaan, als The Beagle Armada geen bestaansrecht meer heeft. Het zou betekenen dat zorginstellingen zelf voldoende zijn toegerust veranderingen in het landschap het hoofd te bieden – zonder dat de kwaliteit van de zorg daaronder lijdt. We zien het als onze taak om daar te komen. En we vragen onze opdrachtgevers ons daaraan te houden en die missie met ons te realiseren.

Kortom: ons werk is volbracht als zorginstellingen de kostendimensie van hun belangrijke werk niet langer als vervelende dwarsligger, maar als noodzakelijke voorwaarde beschouwen. Ook als dat kostenplaatje geen twee jaar hetzelfde is.
Want het zorglandschap zal altijd veranderen. En het zijn niet de sterkste instellingen die blijven bestaan. Maar wel degene die meebewegen.

Contact

Adres:

Ringwade 31,  3439 LM, Nieuwegein

E-mail:

info@thebeaglearmada.nl

Telefoon:

06-10907744

Volg The Beagle Armada op LinkedIn

Neem vrijblijvend contact op met Wouter voor meer informatie.

One of the display units at the Discover

Projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

bottom of page