Wendbaar en weerbaar

Wat The Beagle Armada voor GGZ kan betekenen
null

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

De GGZ in Nederland heeft te maken met een aantal invloeden die de druk op de administratieve dimensie van de zorgverlening ongekend hoog maken.

Meer dan ooit zijn instellingen in hun doen en laten maatschappelijk zichtbaar. Men ligt onder een vergrootglas, en wordt publiekelijk afgerekend op resultaat. Tegelijk reageren zorgverzekeraars op de stevig groeiende omvang van de sector door te knijpen in budgetten. Ook aan de kant van wet- en regelgeving zien we voortdurend ingrijpende verschuivingen: welke kosten vallen er nu wel, en welke vallen er nu niet binnen de huidige afspraken? En dan zijn er een steeds mondiger cliënt en zijn verwanten, die inzage willen in het dossier, en actief willen meebeslissen in het zorgaanbod. Onderaan de streep weten zorginstellingen begrijpelijkerwijs niet goed waar ze aan toe zijn.

Hoe moeten we tegen deze voortdurend veranderende achtergrond effectief processen inrichten, met wie maken we afspraken, hoe werken systemen in ons voordeel, en aan wie zijn we verantwoording schuldig? En hoe zorgen we dat we het belang van de cliënt en zijn verwanten binnen deze grillige en complexe context voorop blijven stellen?

Al deze uitdagingen brengen een grote druk op de administratie van de zorg met zich mee. Vooral omdat we weten dat de zorg nu eenmaal reactief van aard is ingericht; ‘we kijken wel, en reageren als het relevant wordt.’ Daarin schuilt een groot gevaar voor het voortbestaan van instellingen en hun toegevoegde waarde voor de cliënt die ze willen helpen.

Kortom:

 • Maatschappelijke impact groeit, er ligt een vergrootglas op instellingen
 • Mondiger cliënten en hun verwanten verlangen naar meer transparantie
 • Door groeiende vraag gaan zorgverzekeraars knijpen in budget
 • Zwalkende bovenlaag wet- en regelgeving zorgt voor potentiële instabiliteit
 • Zorg is van nature reactief en consumptief, vooral aan administratiekant

Daar zullen zorginstellingen een antwoord op moeten vinden. Niet alleen voor vandaag; ook voor in de toekomst.

The Beagle Armada kan helpen

Kernpunten in onze aanpak:

 • Omdat we jarenlange sectoroverstijgende ervaring hebben, weten we meer en zien we meer dan de instelling die we mogen helpen. Anticiperen op verandering is ons vak. Zo komen we op de vloer, tussen de mensen, samen tot gedegen en duurzame antwoorden op essentiële vragen. We verbouwen de winkel terwijl die open blijft. Zorgen dat de winkel ook tijdens de verbouwing beter is ingericht. En we gaan pas weer weg als we weten dat de instelling voldoende is toegerust om genoemde vragen zelf te kunnen beantwoorden. Nu, en in de toekomst.
 • Wij beginnen altijd met de vraag: wat is de situatie nu? Wat voor processen heeft de instelling in place? Hoe gaan we zorgen dat die aansluiten op hoe wet- en regelgeving nu werkt? In dat proces stellen we ons ook de vraag: hoe equiperen we de instelling om beter op veranderingen te kunnen anticiperen, zodat wij straks niet meer nodig zijn?
 • We dragen actief bij aan meer transparantie en meer grip. We faciliteren dat zorgverleners in hun proces borgen hoe men afspraken maakt; hoe je die vastlegt en hoe je die afstemt met de cliënt, zodat hij of zij voortdurend op de hoogte blijft. Hoe je als instelling voortdurend weet wat je budget is, en wat je daarvoor kunt doen en moet laten; hoe je ervoor zorgt dat je geen dingen dubbel doet, of juist dingen laat liggen. We faciliteren daarbinnen een solide communicatielijn tussen de zorgverleners binnen de keten, en tussen zorgverleners en financiers

Zo kan het dus ook

The Beagle Armada staat voor een heel beheersbaar en gecontroleerd proces. We werken in transparante, overzichtelijke projecten, waar steeds tussentijds de balans over kan worden opgemaakt. Van fit-gapverslag naar knelpuntanalyse. Van daar naar een verbetervoorstel. Van daar naar een uitvoer- en implementatievoorstel. En ten slotte naar een eventueel coachingstraject. We bieden een stappenplan waarbij we iedere keer beschrijven wat we gaan doen, wat het oplevert, welke investeringen er nodig zijn. Geen black-box, geen pakken papier, maar de handen uit de mouwen: op de werkvloer, met de mensen, in volledige transparantie. Daar staan wij voor en dat mag u verwachten.

null

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

De GGZ in Nederland heeft te maken met een aantal invloeden die de druk op de administratieve dimensie van de zorgverlening ongekend hoog maken.
Meer dan ooit zijn instellingen in hun doen en laten maatschappelijk zichtbaar. Men ligt onder een vergootglas, en wordt publiekelijk afgerekend op resultaat. Tegelijk reageren zorgverzekeraars op de stevig groeiende omvang van de sector door te knijpen in budgetten. Ook aan de kant van wet- en regelgeving zien we voortdurend ingrijpende verschuivingen: welke kosten vallen er nu wel, en welke vallen er nu niet binnen de huidige afspraken? En dan zijn er een steeds mondiger cliënt en zijn verwanten, die inzage willen in het dossier, en actief willen meebeslissen in het zorgaanbod. Onderaan de streep weten zorginstellingen begrijpelijkerwijs niet goed waar ze aan toe zijn.

Hoe moeten we tegen deze voortdurend veranderende achtergrond effectief processen inrichten, met wie maken we afspraken, hoe werken systemen in ons voordeel, en aan wie zijn we verantwoording schuldig? En hoe zorgen we dat we het belang van de cliënt en zijn verwanten binnen deze grillige en complexe context voorop blijven stellen?

Al deze uitdagingen brengen een grote druk op de administratie van de zorg met zich mee. Vooral omdat we weten dat de zorg nu eenmaal reactief van aard is ingericht; ‘we kijken wel, en reageren als het relevant wordt.’ Daarin schuilt een groot gevaar voor het voortbestaan van instellingen en hun toegevoegde waarde voor de cliënt die ze willen helpen.

Kortom:

 • Maatschappelijke impact groeit, er ligt een vergrootglas op instellingen
 • Mondiger cliënten en hun verwanten verlangen meer transparantie
 • Door groeiende vraag gaan zorgverzekeraars knijpen in budget
 • Zwalkende bovenlaag wet- en regelgeving zorgt voor potentiële instabiliteit
 • Zorg is van nature reactief en consumptief, vooral aan administratiekant

Daar zullen zorginstellingen een antwoord op moeten vinden. Niet alleen voor vandaag; ook voor in de toekomst.

The Beagle Armada kan helpen

Kernpunten in onze aanpak:

 • Omdat we jarenlange sectoroverstijgende ervaring hebben, weten we meer en zien we meer dan de instelling die we mogen helpen. Anticiperen op verandering is ons vak. Zo komen we op de vloer, tussen de mensen, samen tot gedegen en duurzame antwoorden op essentiële vragen. We verbouwen de winkel terwijl die open blijft. Zorgen dat de winkel ook tijdens de verbouwing beter is ingericht. En we gaan pas weer weg als we weten dat de instelling voldoende is toegerust om genoemde vragen zelf te kunnen beantwoorden. Nu, en in de toekomst.
 • Wij beginnen altijd met de vraag: wat is de situatie nu? Wat voor processen heeft de instelling in place? Hoe gaan we zorgen dat die aansluiten op hoe wet- en regelgeving nu werkt? In dat proces stellen we ons ook de vraag: hoe equiperen we de instelling om beter op veranderingen te kunnen anticiperen, zodat wij straks niet meer nodig zijn?
 • We dragen actief bij aan meer transparantie en meer grip. We faciliteren dat zorgverleners in hun proces borgen hoe men afspraken maakt; hoe je die vastlegt en hoe je die afstemt met de cliënt, zodat hij of zij voortdurend op de hoogte blijft. Hoe je als instelling voortdurend weet wat je budget is, en wat je daarvoor kunt doen en moet laten; hoe je ervoor zorgt dat je geen dingen dubbel doet, of juist dingen laat liggen. We faciliteren daarbinnen een solide communicatielijn tussen de zorgverleners binnen de keten, en tussen zorgverleners en financiers

Zo kan het dus ook

The Beagle Armada staat voor een heel beheersbaar en gecontroleerd proces. We werken in transparante, overzichtelijke projecten, waar steeds tussentijds de balans over kan worden opgemaakt. Van fit-gapverslag naar knelpuntanalyse. Van daar naar een verbetervoorstel. Van daar naar een uitvoer- en implementatievoorstel. En ten slotte naar een eventueel coachingstraject. We bieden een stappenplan waarbij we iedere keer beschrijven wat we gaan doen, wat het oplevert, welke investeringen er nodig zijn. Geen black-box, geen pakken papier, maar de handen uit de mouwen: op de werkvloer, met de mensen, in volledige transparantie. Daar staan wij voor en dat mag u verwachten.

Hoe kunnen wij u helpen?

Oog voor verandering. Hart voor de zorg.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Oog voor verandering. Hart voor de zorg.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder