Vooruitkijken en meebewegen

Wat The Beagle Armada voor Gehandicaptenzorg kan betekenen
null

Gehandicaptenzorg (GHZ)

De Gehandicaptenzorg beweegt vanuit kostenperspectief naar meer ambulante vormen van zorgverlening. Cliënten worden geacht langer in de eigen woonomgeving verzorgd en opgevangen te kunnen worden. Dat betekent dat de zorgverlening meer dan ooit op urenbasis wordt geregistreerd en gefactureerd. Tijdregistratie wordt cruciaal: als het even kan op de juiste manier, makkelijk, snel en accuraat.

Intussen wordt de cliënt mondiger en verlangt hij naar meer transparantie. Juist nu er op urenbasis zorg wordt verleend, kan de cliënt precies zien welke uren er aan welke vormen van zorg zijn besteed. Dat brengt een grotere druk op accuratesse en openheid met zich mee voor wie die zorg dient te administreren.

Daarnaast zien we cliënten zelf de regie pakken in hun zorgvraag. Wat wil ik, en wat is voor mij het beste? Gevolg: cliënten gaan voor begeleiding naar partij A, voor de dagbesteding naar B, voor behandeling bij C en D – en een zelfstandige E neemt in de woonomgeving ook een deel van de behandeling op zich. Deze ontwikkeling voltrekt zich terwijl instellingen budgetgedreven dienen te acteren. Het CIZ geeft een zorgprofiel (voorheen zorgzwaartepakket) af, aan de hand van dit zorgprofiel wordt besproken hoe de zorg ingevuld wordt dit kan eveneens door middel van een persoonsgebonden budget (pgb). 

Tegen deze achtergrond is een kloppende administratie, die juist voor, en niet tegen de zorgverlener kan werken, van een niet te onderschatten belang. En: uitdagender dan ooit. The Beagle Armada gaat die uitdaging graag voor u aan. Samen zetten we die eerste stap. Op naar een administratie die een wezenlijk en gezonde pijler onder uw zorgverlening is.

Kernvragen bij zorginstellingen

Nu cliënten langer in de eigen omgeving verzorgd moeten worden, nu zij meer transparantie verlangen en zelf kiezen wat hen uitkomt, en nu financiering van zorg een plafond heeft gekregen, is de administratieve dimensie van de zorg uitdagender dan ooit. Hoe kunnen wij met deze ontwikkelingen omgaan, zonder aan kwaliteit van zorg in te boeten? Hoe rusten wij ons duurzaam uit tegen dergelijke ontwikkelingen, om niet iedere paar jaar opnieuw het wiel te moeten uitvinden? Hoe kijk je vooruit, en hou je toch oog voor het hier en nu?

The Beagle Armada kan helpen

Kernpunten in onze aanpak:

  • Wij beginnen altijd met de vraag: wat is de situatie nu? Wat voor processen heeft de instelling in place? Hoe gaan we zorgen dat die aansluiten op hoe wet- en regelgeving nu werkt? In dat proces stellen we ons ook de vraag: hoe equiperen we de instelling om beter op veranderingen te kunnen anticiperen, zodat wij straks niet meer nodig zijn?
  • We brengen de kostenvraag naar voren. En we bieden een antwoord op groeiende complexiteit in financieringsstructuren. Al bij het aannemen van een nieuwe cliënt helpen wij de inschatting maken: welke zorg is nodig, wat is het budget dat ik krijg, en past dat wel? Kan ik voor dit budget de zorg leveren die de cliënt nodig heeft? Wat doen we als dat niet zo is? Wat doen we als de cliënt gaat shoppen voor de zorg die hij nodig heeft? En hoe voorkomen we dat dat remmend werkt op zorgkwaliteit?
  • We dragen actief bij aan meer transparantie. We faciliteren dat zorgverleners in hun proces borgen hoe men afspraken maakt; hoe je die vastlegt en hoe je die afstemt met de cliënt, zodat hij of zij voortdurend op de hoogte blijft. Hoe je als instelling voortdurend weet wat je budget is, en wat je daarvoor kunt doen en moet laten; hoe je ervoor zorgt dat je geen dingen dubbel doet, of juist dingen laat liggen. We faciliteren daarbinnen een solide communicatielijn tussen de zorgverleners in de keten.
  • Omdat we jarenlange, sectoroverstijgende ervaring hebben, weten we meer en zien we meer dan de instelling die we mogen helpen. Anticiperen op verandering is ons vak. Zo komen we op de vloer, tussen de mensen, samen tot gedegen en duurzame antwoorden op essentiële vragen. We verbouwen de winkel terwijl die open blijft. Zorgen dat de winkel ook tijdens de verbouwing beter is ingericht. En we gaan pas weer weg als we weten dat de instelling voldoende is toegerust om genoemde vragen zelf te kunnen beantwoorden. Nu, en in de toekomst.

Zo kan het dus ook

The Beagle Armada staat voor een heel beheersbaar en gecontroleerd proces. We werken in transparante, overzichtelijke projecten, waar steeds tussentijds de balans over kan worden opgemaakt. Van fit-gapverslag naar knelpuntanalyse. Van daar naar een verbetervoorstel. Van daar naar een uitvoer- en implementatievoorstel. En ten slotte naar een coachingstraject. We bieden een stappenplan waarbij we iedere keer beschrijven wat we gaan doen, wat het oplevert, welke investeringen er nodig zijn. Geen black-box, geen pakken papier, maar de handen uit de mouwen: op de werkvloer, met de mensen, in volledige transparantie. Daar staan wij voor en dat mag u verwachten.

null

Gehandicaptenzorg (GHZ)

De Gehandicaptenzorg beweegt vanuit kostenperspectief naar meer ambulante vormen van zorgverlening. Cliënten worden geacht langer in de eigen woonomgeving verzorgd en opgevangen te kunnen worden. Dat betekent dat de zorgverlening meer dan ooit op urenbasis wordt geregistreerd en gefactureerd. Tijdregistratie wordt cruciaal: als het even kan op de juiste manier, makkelijk, snel en accuraat.

Intussen wordt de cliënt mondiger en verlangt hij meer transparantie. Juist nu er op urenbasis zorg wordt verleend, kan de cliënt precies zien welke uren er aan welke vormen van zorg zijn besteed. Dat brengt een grotere druk op accuratesse en openheid met zich mee voor wie die zorg dient te administreren.

Daarnaast zien we cliënten zelf de regie pakken in hun zorgvraag. Wat wil ik, en wat is voor mij het beste? Gevolg: cliënten gaan voor begeleiding naar partij A, voor de dagbesteding naar B, voor behandeling bij C en D – en een zelfstandige E neemt in de woonomgeving ook een deel van de behandeling op zich. Deze ontwikkeling voltrekt zich terwijl instellingen sinds dit jaar budgetgedreven dienen te acteren; ‘dit is, op basis van de door CIZ vastgestelde zorgzwaarte, het budget voor deze cliënt’.

Tegen deze achtergrond is een kloppende administratie, die juist voor, en niet tegen de zorgverlener kan werken, van een niet te onderschatten belang. En: uitdagender dan ooit. The Beagle Armada gaat die uitdaging graag voor u aan. Samen zetten we die eerste stap. Op naar een administratie die een wezenlijk en gezonde pijler onder uw zorgverlening is.

Kernvragen bij zorginstellingen

Nu cliënten langer in de eigen omgeving verzorgd moeten worden, nu zij meer transparantie verlangen en zelf kiezen wat hen uitkomt, en nu financiëring van zorg een plafond heeft gekregen, is de administratieve dimensie van de zorg uitdagender dan ooit. Hoe kunnen wij met deze ontwikkelingen omgaan, zonder aan kwaliteit van zorg in te boeten? Hoe rusten wij ons duurzaam uit tegen dergelijke ontwikkelingen, om niet iedere paar jaar opnieuw het wiel te moeten uitvinden? Hoe kijk je vooruit, en hou je toch oog voor het hier en nu?

The Beagle Armada kan helpen

Kernpunten in onze aanpak:

  • Wij beginnen altijd met de vraag: wat is de situatie nu? Wat voor processen heeft de instelling in place? Hoe gaan we zorgen dat die aansluiten op hoe wet- en regelgeving nu werkt? In dat proces stellen we ons ook de vraag: hoe equiperen we de instelling om beter op veranderingen te kunnen anticiperen, zodat wij straks niet meer nodig zijn?
  • We brengen de kostenvraag naar voren. En we bieden een antwoord op groeiende complexiteit in financieringsstructuren. Al bij het aannemen van een nieuwe cliënt helpen wij de inschatting maken: welke zorg is nodig, wat is het budget dat ik krijg, en past dat wel? Kan ik voor dit budget de zorg leveren die de cliënt nodig heeft? Wat doen we als dat niet zo is? Wat doen we als de cliënt gaat shoppen voor de zorg die hij nodig heeft? En hoe voorkomen we dat dat remmend werkt op zorgkwaliteit?
  • We dragen actief bij aan meer transparantie. We faciliteren dat zorgverleners in hun proces borgen hoe men afspraken maakt; hoe je die vastlegt en hoe je die afstemt met de cliënt, zodat hij of zij voortdurend op de hoogte blijft. Hoe je als instelling voortdurend weet wat je budget is, en wat je daarvoor kunt doen en moet laten; hoe je ervoor zorgt dat je geen dingen dubbel doet, of juist dingen laat liggen. We faciliteren daarbinnen een solide communicatielijn tussen de zorgverleners in de keten.
  • Omdat we jarenlange, sectoroverstijgende ervaring hebben, weten we meer en zien we meer dan de instelling die we mogen helpen. Anticiperen op verandering is ons vak. Zo komen we op de vloer, tussen de mensen, samen tot gedegen en duurzame antwoorden op essentiële vragen. We verbouwen de winkel terwijl die open blijft. Zorgen dat de winkel ook tijdens de verbouwing beter is ingericht. En we gaan pas weer weg als we weten dat de instelling voldoende is toegerust om genoemde vragen zelf te kunnen beantwoorden. Nu, en in de toekomst.

Zo kan het dus ook

The Beagle Armada staat voor een heel beheersbaar en gecontroleerd proces. We werken in transparante, overzichtelijke projecten, waar steeds tussentijds de balans over kan worden opgemaakt. Van fit-gapverslag naar knelpuntanalyse. Van daar naar een verbetervoorstel. Van daar naar een uitvoer- en implementatievoorstel. En ten slotte naar een coachingstraject. We bieden een stappenplan waarbij we iedere keer beschrijven wat we gaan doen, wat het oplevert, welke investeringen er nodig zijn. Geen black-box, geen pakken papier, maar de handen uit de mouwen: op de werkvloer, met de mensen, in volledige transparantie. Daar staan wij voor en dat mag u verwachten.

Hoe kunnen wij u helpen?

Oog voor verandering. Hart voor de zorg.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Oog voor verandering. Hart voor de zorg.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder