Eerst het kind, dan de kosten

Wat The Beagle Armada voor Jeugdzorg kan betekenen
null

Jeugdzorg (JZ)

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk & inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben de gemeenten overgenomen van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie. Deze decentralisatie heeft nogal wat voeten in de aarde. De gemeenten hebben nu het voortouw en een eigen verantwoordelijkheid bij die overname van overheidstaken. Het merendeel van deze taken wordt op lokaal niveau uitgevoerd. Daarvoor moeten gemeenten op bestuurlijk, ambtelijk en financieel gebied samenwerken. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee.

Hoewel gemeenten collectief zeggen prioriteit te stellen aan goede en goed georganiseerde jeugdzorg, zien we spanningen ontstaan tussen zorgaanbieders en de partijen die nu voor de financiering van die zorg verantwoordelijk zijn. Veel gemeenten kiezen ervoor de ambulante jeugdhulp op korte termijn zelf in te kopen via een aanbesteding. Zij zijn ervan overtuigd dat door dit inkooptraject jeugdige zorgvragers beter en efficiënter geholpen kunnen worden. Ook willen ze door een gezamenlijke inkoop de kosten beter beheersen.

Maar onderaan de streep komen zorginstellingen klem te zitten in een moeizaam spel van verantwoordelijkheid, vernieuwing, kostenbesparingen en kwaliteitseisen. Dat is een kwalijke zaak, omdat de zorg zelf ontegenzeggelijk onder dit ambtelijke spel te lijden heeft, en het kind en zijn verwanten uiteindelijk de dupe zijn. Dat moet veranderen. En dat kan veranderen. We moeten naar een heldere, door alle partijen gedragen verdeling van verantwoordelijkheden, naar een zo frictieloos mogelijke overgang van toen naar nu, naar volstrekte transparantie en naar een model waarbinnen stakeholders in hun kracht komen te staan, in plaats van in een hoek worden geduwd.

The Beagle Armada kan helpen

Kernpunten in onze aanpak:

  • Soms zijn oplossingen voor grote problemen onwaarschijnlijk klein. In onze visie moeten gemeenten actief twee dingen doen: 1: de transitie naar taakgericht werken dient te worden geannuleerd en waar mogelijk vermeden. Output- en inspanningsgerichte uitvoeringsvarianten dienen in een hybride model naast elkaar te blijven bestaan en 2: het samenwerkingsverband met andere gemeenten moet administratief als supergemeente worden ingericht
  • Op deze manier kunnen alle deelnemers aan de coöperatie op de vertrouwde wijze blijven werken, is er geen radicale ingreep in bestaande structuren nodig en komt verantwoordingsinformatie vanzelf tot stand binnen de nieuw te vormen gemeentelijke structuur
  • Vanzelfsprekend staat TBA zowel zorgaanbieders als gemeenten bij in het inrichten van deze verdeling van verantwoordelijkheden
  • Onderaan de streep werken we toe naar een transitie met minimale impact en maximaal resultaat

Zo kan het dus ook

The Beagle Armada staat voor een heel beheersbaar en gecontroleerd proces. We werken in transparante, overzichtelijke projecten, waar steeds tussentijds de balans over kan worden opgemaakt. Van fit-gapverslag naar knelpuntanalyse. Van daar naar een verbetervoorstel. Van daar naar een uitvoer- en implementatievoorstel. En ten slotte naar een eventueel coachingstraject. We bieden een stappenplan waarbij we iedere keer beschrijven wat we gaan doen, wat het oplevert, welke investeringen er nodig zijn. Geen black-box, geen pakken papier, maar de handen uit de mouwen: op de werkvloer, met de mensen, in volledige transparantie. Daar staan wij voor en dat mag u verwachten.

null

Jeugdzorg (JZ)

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk & inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben de gemeenten overgenomen van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie. Deze decentralisatie heeft nogal wat voeten in de aarde. De gemeenten hebben nu het voortouw en een eigen verantwoordelijkheid bij die overname van overheidstaken. Het merendeel van deze taken wordt op lokaal niveau uitgevoerd. Daarvoor moeten gemeenten op bestuurlijk, ambtelijk en financieel gebied samenwerken. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee.

Hoewel gemeenten collectief zeggen prioriteit te stellen aan goede en goed georganiseerde jeugdzorg, zien we spanningen ontstaan tussen zorgaanbieders en de partijen die nu voor de financiering van die zorg verantwoordelijk zijn. Veel gemeenten kiezen ervoor de ambulante jeugdhulp op korte termijn zelf in te kopen via een aanbesteding. Zij zijn ervan overtuigd dat door dit inkooptraject jeugdige zorgvragers beter en efficiënter geholpen kunnen worden. Ook willen ze door een gezamenlijke inkoop de kosten beter beheersen.

Maar onderaan de streep komen zorginstellingen klem te zitten in een moeizaam spel van verantwoordelijkheid, vernieuwing, kostenbesparingen en kwaliteitseisen. Dat is een kwalijke zaak, omdat de zorg zelf ontegenzeggelijk onder dit ambtelijke spel te lijden heeft, en het kind en zijn verwanten uiteindelijk de dupe zijn. Dat moet veranderen. En dat kan veranderen. We moeten naar een heldere, door alle partijen gedragen verdeling van verantwoordelijkheden, naar een zo frictieloos mogelijke overgang van toen naar nu, naar volstrekte transparantie en naar een model waarbinnen stakeholders in hun kracht komen te staan, in plaats van in een hoek worden geduwd.

The Beagle Armada kan helpen

Kernpunten in onze aanpak:

  • Soms zijn oplossingen voor grote problemen onwaarschijnlijk klein. In onze visie moeten gemeenten actief twee dingen doen: 1: de transitie naar taakgericht werken dient te worden geannuleerd en waar mogelijk vermeden. Output- en inspanningsgerichte uitvoeringsvarianten dienen in een hybride model naast elkaar te blijven bestaan en 2: het samenwerkingsverband met andere gemeenten moet administratief als supergemeente worden ingericht
  • Op deze manier kunnen alle deelnemers aan de coöperatie op de vertrouwde wijze blijven werken, is er geen radicale ingreep in bestaande structuren nodig en komt verantwoordingsinformatie vanzelf tot stand binnen de nieuw te vormen gemeentelijke structuur
  • Vanzelfsprekend staat TBA zowel zorgaanbieders als gemeenten bij in het inrichten van deze verdeling van verantwoordelijkheden
  • Onderaan de streep werken we toe naar een transitie met minimale impact en maximaal resultaat

Zo kan het dus ook

The Beagle Armada staat voor een heel beheersbaar en gecontroleerd proces. We werken in transparante, overzichtelijke projecten, waar steeds tussentijds de balans over kan worden opgemaakt. Van fit-gapverslag naar knelpuntanalyse. Van daar naar een verbetervoorstel. Van daar naar een uitvoer- en implementatievoorstel. En ten slotte naar een eventueel coachingstraject. We bieden een stappenplan waarbij we iedere keer beschrijven wat we gaan doen, wat het oplevert, welke investeringen er nodig zijn. Geen black-box, geen pakken papier, maar de handen uit de mouwen: op de werkvloer, met de mensen, in volledige transparantie. Daar staan wij voor en dat mag u verwachten.

Hoe kunnen wij u helpen?

Oog voor verandering. Hart voor de zorg.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Oog voor verandering. Hart voor de zorg.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder