Een dubbele uitdaging

Wat The Beagle Armada voor de VVT kan betekenen
null

Verpleeg-, Verzorghuizen en Thuiszorg (VVT)

Nederland vergrijst en dat heeft een dubbel effect op de zorg. Er gaat een hele generatie zorgmedewerkers met pensioen, terwijl er steeds meer ouderen zijn met een zorgbehoefte. Daarnaast neemt de huidige samenleving steeds meer de vorm aan van een participatiemaatschappij. Participatiewet, jeugdwet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning hebben het zorgsysteem ingrijpend veranderd. Voor ouderen betekent dit dat ze lang mogelijk zelfstandig thuis moeten blijven wonen met hulp vanuit hun sociale vangnet en zo min mogelijk in een instelling vertoeven. Enkel ouderen met een complexe zorgvraag worden vanwege het beleid nog opgenomen in een verpleeghuis. Zo zijn er steeds meer die tussen wal en schip vallen; er is geen aansluiting tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis.

Daarnaast speelt privatisering een belangrijke rol. Investeerders vallen de markt binnen en verzorgingstehuizen zijn steeds meer op zoek naar uitbreidingspakketten. In deze pakketten betaalt de cliënt een deel van de zorg voor extra’s, zoals bijvoorbeeld een extra grote kamer.

Inmiddels klinkt steeds vaker de wens om marktwerking en concurrentie in de zorg terug te dringen. Zo blijft het zorglandschap veranderen, terwijl niet elke aanbieder daar gemakkelijk in mee kan blijven gaan. Ondersteuning is dan een uitkomst.

The Beagle Armada kan helpen

  • Wij beginnen altijd met de vraag: wat is de situatie nu? Hoe zien de huidige processen eruit en hoe kunnen we zorgen dat die beter aansluiten op de huidige wet- en regelgeving? We passen niet alleen die processen aan, maar zorgen ook dat u de middelen en kennis in huis heeft om dat op een ander moment zelf te doen. De sector zal blijven veranderen, dus het is zaak om niet altijd maar te blijven reageren. In plaats daarvan leren we u hoe u hier zelf op anticipeert.
  • We dragen actief bij aan meer transparantie. We zorgen dat medewerkers in hun proces borgen hoe men afspraken maakt; hoe je die vastlegt en afstemt met de cliënt, zodat hij of zij voortdurend op de hoogte blijft. Dit is beter voor de cliënt, maar ook voor de organisatie, omdat u een stuk realistischer beeld hebt van wat uw budget is, en wat u daarvoor kunt doen en moet laten. U doet geen dingen meer dubbel en laat niet per ongeluk belangrijke zaken liggen liggen. Door de juiste werkwijze te combineren met duidelijke communicatie en kennis van onderlinge processen, krijgt u meer kwaliteit van en grip op de zorg.
  • We verbouwen de winkel terwijl die open blijft en gaan pas weer weg als u voldoende kennis heeft om dat in de toekomst zelf te kunnen. Vanuit jarenlange ervaring in verschillende sectoren kunnen we u leren anticiperen, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van lopende zorg.

Zo kan het dus ook

The Beagle Armada staat voor een beheersbaar en gecontroleerd proces. We werken in transparante, overzichtelijke projecten, waar steeds tussentijds de balans over kan worden opgemaakt. Van fit-gapverslag naar knelpuntanalyse. Van daar naar een verbetervoorstel. Van daar naar een uitvoer- en implementatievoorstel. En ten slotte naar een coachingstraject. We bieden een stappenplan waarbij we iedere keer beschrijven wat we gaan doen, wat het oplevert, welke investeringen er nodig zijn. Geen black-box, geen pakken papier, maar de handen uit de mouwen: op de werkvloer, met de mensen, in volledige transparantie.

null

Verpleeg-, Verzorghuizen en Thuiszorg (VVT)

Nederland vergrijst en dat heeft een dubbel effect op de zorg. Er gaat een hele generatie zorgmedewerkers met pensioen, terwijl er steeds meer ouderen zijn met een zorgbehoefte. Daarnaast neemt de huidige samenleving steeds meer de vorm aan van een participatiemaatschappij. Participatiewet, jeugdwet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning hebben het zorgsysteem ingrijpend veranderd. Voor ouderen betekent dit dat ze lang mogelijk zelfstandig thuis moeten blijven wonen met hulp vanuit hun sociale vangnet en zo min mogelijk in een instelling vertoeven. Enkel ouderen met een complexe zorgvraag worden vanwege het beleid nog opgenomen in een verpleeghuis. Zo zijn er steeds meer die tussen wal en schip vallen; er is geen aansluiting tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis.

Daarnaast speelt privatisering een belangrijke rol. Investeerders vallen de markt binnen en verzorgingstehuizen zijn steeds meer op zoek naar uitbreidingspakketten. In deze pakketten betaalt de cliënt een deel van de zorg voor extra’s, zoals bijvoorbeeld een extra grote kamer.

Inmiddels klinkt steeds vaker de wens om marktwerking en concurrentie in de zorg terug te dringen. Zo blijft het zorglandschap veranderen, terwijl niet elke aanbieder daar gemakkelijk in mee kan blijven gaan. Ondersteuning is dan een uitkomst.

The Beagle Armada kan helpen

  • Wij beginnen altijd met de vraag: wat is de situatie nu? Hoe zien de huidige processen eruit en hoe kunnen we zorgen dat die beter aansluiten op de huidige wet- en regelgeving? We passen niet alleen die processen aan, maar zorgen ook dat u de middelen en kennis in huis heeft om dat op een ander moment zelf te doen. De sector zal blijven veranderen, dus het is zaak om niet altijd maar te blijven reageren. In plaats daarvan leren we u hoe u hier zelf op anticipeert.
  • We dragen actief bij aan meer transparantie. We zorgen dat medewerkers in hun proces borgen hoe men afspraken maakt; hoe je die vastlegt en afstemt met de cliënt, zodat hij of zij voortdurend op de hoogte blijft. Dit is beter voor de cliënt, maar ook voor de organisatie, omdat u een stuk realistischer beeld hebt van wat uw budget is, en wat u daarvoor kunt doen en moet laten. U doet geen dingen meer dubbel en laat niet per ongeluk belangrijke zaken liggen liggen. Door de juiste werkwijze te combineren met duidelijke communicatie en kennis van onderlinge processen, krijgt u meer kwaliteit van en grip op de zorg.
  • We verbouwen de winkel terwijl die open blijft en gaan pas weer weg als u voldoende kennis heeft om dat in de toekomst zelf te kunnen. Vanuit jarenlange ervaring in verschillende sectoren kunnen we u leren anticiperen, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van lopende zorg.

Zo kan het dus ook

The Beagle Armada staat voor een beheersbaar en gecontroleerd proces. We werken in transparante, overzichtelijke projecten, waar steeds tussentijds de balans over kan worden opgemaakt. Van fit-gapverslag naar knelpuntanalyse. Van daar naar een verbetervoorstel. Van daar naar een uitvoer- en implementatievoorstel. En ten slotte naar een coachingstraject. We bieden een stappenplan waarbij we iedere keer beschrijven wat we gaan doen, wat het oplevert, welke investeringen er nodig zijn. Geen black-box, geen pakken papier, maar de handen uit de mouwen: op de werkvloer, met de mensen, in volledige transparantie.

Hoe kunnen wij u helpen?

Oog voor verandering. Hart voor de zorg.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Oog voor verandering. Hart voor de zorg.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder