We leven inmiddels alweer een paar maanden met uiteenlopende maatregelen tegen het coronavirus. Binnen zorginstellingen leverde dit moeilijke en pijnlijke situaties op, omdat bewoners hun geliefden niet meer konden zien. Gelukkig zorgde het ook voor een kleine stroomversnelling in de digitalisering van de zorg. Een ontwikkeling die de overheid stimuleert door middel van de SET-regeling. Juist nu nog lang niet duidelijk is hoe de verspreiding en beperking van dit virus zich ontwikkelen, blijkt dat er nog veel budget vrij is voor samenwerkingen tussen zorgaanbieders en softwareleveranciers.  

SET-regeling 

Nu steeds meer zorginstellingen digitalisering lijken te omarmen en de voordelen goed zichtbaar zijn, wil de overheid deze ontwikkeling ondersteunen. Door middel van de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) moedigt het samenwerkingen tussen zorgaanbieders en softwareleveranciers aan. Het doel: 

“Zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. In 2020 is PréSET hieraan toegevoegd waarmee de zorgaanbieder tot een gedragen visie kan komen over hoe e-health kan bijdragen aan hun missie.” 

Dit biedt mogelijkheden om, juist nu e-health toepassingen extra waardevol zijn voor cliënten, nieuwe technieken te implementeren. 

Beeldbellen  

Een voorbeeld is beeldbellen, een techniek waar bijna iedereen inmiddels mee heeft leren omgaan. Via een laptop of tablet kunnen bewoners en cliënten contact opnemen met een familie en vrienden. Die techniek kennen we allemaal van Skype, Teams of Zoom, maar tegenwoordig ontwikkelen ook steeds meer medische softwareleveranciers hun eigen apps. Het voordeel daarvan is dat er ook medische informatie over de cliënt gedeeld kan worden. Veilig én handig dus! 

Medicatiecontrole 

Een andere trend is de digitalisering van medicatiecontrole. Waar risicovolle medicatie voorheen op papieren lijsten werd afgetekend, is het nu ook mogelijk om dat digitaal te doen middels een app. Groot voordeel hiervan is dat het minder gevoelig is voor fouten en dat het op afstand te controleren is; volledig veilig voor de medewerkers in tijden van corona. 

Lees hier drie tips voor het kiezen van medicatiecontrole-apps

Budget SET-regeling beschikbaar 

Voor 2020 is 28 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor de SET-regeling. Per 15 juni was slechts 17% hiervan aangevraagd of in behandeling. Overweegt u, al dan niet met het oog op de ontwikkeling van COVID19, een uitbreiding van uw e-health oplossingen, dan is het zeker goed om nog dit jaar te kijken naar de mogelijkheden van de SET-regeling. 

Wilt u weten welke toepassingen voor uw organisatie relevant zijn en hoe deze goed te implementeren zijn in uw organisatie, neem dan vooral contact met ons op. 

TBA Services: Beter in beheer 

Lees hier meer van onze blogs: