Vorige week werd het convenant stoppen met tijdschrijven in de jeugdzorg ondertekend door VWS, VNG, Jeugdzorg Nederland, FNV en CNV. Goed nieuws, aangezien tijdschrijven steeds meer in de weg staat van de feitelijke zorgtaak. De vraag is echter wel wat er voor dit tijdschrijven in de plaats komt. Voor het ontwikkelen van een goed en duurzaam alternatief is het zaak dat niet alleen managers en bestuursleden, maar vooral ook zorgprofessionals en applicatiebeheerders met elkaar in gesprek gaan. 

Nieuw tijdschrijven jeugdzorg in 2021 

Het doel van het convenant is om vermijdbaar tijdschrijven zo veel mogelijk te voorkomen. Dit kan niet meer binnen lopende contracten, maar wel bij contracten voor 2021. Verantwoorden in nieuwe stijl moet al vanaf volgend jaar gaan gebeuren. Maar hoe? 

De ondertekening van het convenant is een intentieverklaring, geen afgerond plan. Zo belangrijk als het is dat alle betrokken partijen dezelfde intentie hebben, zo belangrijk is het ook dat ze blijven samenwerken om die intenties te verwezenlijken. 

Betrek zorgprofessionals en applicatiebeheerders 

Geleverde zorg en gewerkte uren moeten op een manier worden verantwoord. Bij de vormgeving van de huidige verantwoording is echter niet goed genoeg gekeken naar de impact daarvan op het werk van degene die de zorg levert en degene die de administratie verwerkt. Als we het komende halfjaar toewerken naar een nieuwe manier van verantwoording, dan is het zaak dat we zorgprofessionals en functioneel- en applicatiebeheerder daarbij betrekken. 

Beheerders bij gemeenten en zorgaanbieders moeten doorgaans in steen gebeitelde afspraken in een bestaand administratiesysteem passen. Als zij bij het maken van die afspraken betrokken zijn, zal die nieuwe verantwoording beter functioneren in de huidige ECD’s en minder impact hebben op de zorgtaak. 

Duurzame oplossing 

Eerder schreven we over Koppelzones, een manier om partijen in een keten beter te laten samenwerken. Het is daarbij zaak dat dwarsdoorsnedes van beide organisaties met elkaar in gesprek gaan. Dus niet alleen managers en bestuursleden, maar vertegenwoordigers van elke laag in de organisatie. De kans op een goed alternatief op tijdschrijven lijkt een stuk groter als we die op eenzelfde manier benaderen. Betrek de mensen die verantwoordelijk zijn voor de administratie bij de regels over die administratie, en het systeem zal beter werken. 

De ondertekening van dit convenant is een mooie blijk van erkenning van de problemen in de jeugdzorg. Laten we er nu samen voor zorgen dat we die problemen op een efficiënte en duurzame manier oplossen. 

TBA Services: Beter in beheer

Lees hier meer van onze blogs: