Deze maand zetten Wouter Fleers van TBA en Wendy van Dongen, directeur van Stipter, hun handtekening onder de plannen voor een nieuwe samenwerking. Hiermee dragen de organisaties hun steentje bij aan een van de belangrijkste opgaves voor het sociaal domein voor de komende tijd: verlichting van administratieve lasten en daarmee verbetering van de financierbaarheid van de zorg. Door de krachten van Stipter en TBA Advies te bundelen, is er diepgaande kennis over en ervaring met de administratieve processen in de hele keten, van gemeente tot aanbieder. Hiermee kunnen advies, verbetervoorstellen en ondersteuning geboden worden die effectief zijn voor alle partijen in het sociaal domein. Zo pakken we écht de administratieve lasten aan.

Wendy van Dongen, directeur Stipter: “helaas zien we al jaren dat gemeenten en zorgaanbieders aan het worstelen zijn met het op orde krijgen van de complexe administratieve keten. Het grote probleem is dat beide partijen niet over hun eigen domein heen kijken. En dan hebben we ook nog eens 355 gemeenten en legio aanbieders die allemaal het wiel opnieuw uit proberen te vinden.”

 

Overlappende visie

Beide partijen hebben diepgaande kennis van en veel ervaring met administratieve processen en bedrijfsvoering in de zorg. Ze opereren daarnaast vanuit een overlappende visie op de knelpunten en uitdagingen in de zorgsector. Een visie die over domeinen heen kijkt en middels grote mate van standaardisatie en automatisering vereenvoudiging aanbrengt in de keten. Hierin zijn beide organisaties complementair: het domein van Stipter bestaat uit gemeenten en het domein van TBA Advies bestaat uit zorginstellingen.

Wouter Fleers: “administratieve lastenverlichting is nog nooit zo opportuun geweest als nu. En terecht want nog steeds gaat 35% van elke euro naar de administratie. Door de samenwerking met Stipter heb ik het idee dat we nu écht dingen kunnen veranderen.”

 

“Door al deze veranderingen is er meer dan ooit behoefte aan oplossingen die over domeinen heen gaan. Om dit te realiseren heb je wel specialisten nodig die beide werelden kennen. Dit is precies wat de samenwerking tussen TBA Advies en Stipter gaat brengen.”

 

Veranderingen in administratieve keten

Er staat dit jaar veel te gebeuren binnen de administratieve keten. Eerder dit jaar zijn de eerste veranderingen al aangekondigd met betrekking tot de wijzigingen bij het CAK. Maar dit is niet het enige. De nieuwe wet van Minister De Jonge zal op korte termijn meer veranderingen met zich meebrengen waaronder het verplichten van het nieuwe Standaard Administratie Protocol (SAP) en de nieuwe iPGB 2.0 standaard die live gaat met het nieuwe platform voor de budgethouders. Allemaal wijzigingen die enorm veel impact hebben op de huidige keten.

Door al deze veranderingen is er meer dan ooit behoefte aan oplossingen die over domeinen heen gaan. Oplossingen die daadwerkelijk verlichting brengen bij gemeenten en haar gecontracteerde zorgaanbieders. Om dit te realiseren heb je wel specialisten nodig die beide werelden kennen. Dit is precies wat de samenwerking tussen TBA Advies en Stipter gaat brengen.

 

Over Stipter

“Het eenvoudiger maken van administratieve zorgprocessen” is datgene waar Stipter zich vanaf 2004 elke dag voor inzet. Met haar flexibele backofficesysteem “MO-platform” heeft Stipter al voor een groot aantal gemeenten de backoffice voor Wmo en Jeugdhulp geoptimaliseerd. Het hele proces van besluit, zorgtoewijzing, GGK-berichtenverkeer tot declaratieverwerking is volledig geautomatiseerd. Indien gewenst kunnen delen van of zelfs de volledige backoffice worden uitbesteed aan Stipter.

 

Over TBA Advies

TBA Advies (tot 2013 opererend onder de naam The Beagle Armada) bestaat sinds 2004 en was betrokken bij de initiële ontwikkeling van de AWBZ-brede zorgregistratie (AZR). Dit is het model van berichtenstandaarden en controleprotocollen dat tot vandaag de dag nog operationeel is onder de naam iWLZ, en als model heeft gediend voor de iWMO- en iJW-standaarden in het Sociaal Domein. Met deze ervaring adviseert en ondersteunt TBA zorginstellingen in de Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en andere Langdurige Zorgsectoren bij bedrijfsvoering, en gidst TBA Advies zorginstellingen naar financiële stabiliteit.

 

TBA: oog voor verandering, hart voor de zorg.