Op 5 november organiseert Sociaalweb een seminar over de hervorming van de administratieve keten in het sociaal domein. De komende jaren gaat er veel veranderen voor gemeenten en zorgaanbieders. Reden te meer om die veranderingen onder de loep te nemen. Wouter Fleers, directeur van The Beagle Armada, geeft die middag een workshop waarin hij kijkt naar de lessen die we kunnen leren van het berichtenverkeer in de Wet Langdurige Zorg. 

 

Sprekers 

Voor het algemene deel van het seminar nodigt Sociaalweb drie sprekers uit. Rita Verdonk, speciaal adviseur Ontregel de zorg jeugd en Wmomaakt de balans op na bijna een jaar zoeken naar overbodige regels en administratie. Annette Stekelenburg, die zich als minister van Leven inzet voor vermindering van bureaucratie in de zorglegt uit wat de grote gevolgen waren van de decentralisatie voor haar gezin met intensieve zorg. Quirien Houweling, adviseur bij Ketenbureau i-Sociaal Domein, legt uit hoe hij de administratieve lasten in het sociaal domein terugdringt 

 

Workshops 

Bezoekers kunnen de rest van het programma zelf samenstellen door te kiezen uit een aantal workshops. Bianca den Outer spreekt over beleidsontwikkelingen en de gevolgen die deze kunnen hebben voor uitvoerders. Marvin Hendrikse geeft een beeld van de impact van de veranderingen op het ICT-landschap bij gemeenten. Factum Advies legt uit hoe je administratie-KPI’s vertaalt naar inkoopcontracten en goed contractmanagement. Wouter Fleers adviseert over de meerwaarde van berichtenverkeer voor het doorvoeren van de wijzigingen die eraan komen. 

 

Bijdrage TBA

Bij The Beagle Armada hebben we de afgelopen jaren veel veranderingen in het zorglandschap gezien. Zo ook de invoering van het berichtenverkeer in de AWBZ en later de Wet Langdurige ZorgDe aanstaande wijzigingen in de WMO en Jeugdwet hebben grote gevolgen voor het berichtenverkeer. In zijn workshop laat Wouter Fleers zien hoe dit soort wijzigingen in het verleden zijn opgevangen en hoe we die lessen kunnen gebruiken om de aanstaande hervormingen soepel te laten verlopen.  

Binnenkort zullen we hier dieper ingaan op wat die lessen precies inhouden. Hou vooral onze blog en LinkedIn in de gaten 

 

Aanmelding 

Het seminar vindt plaats op dinsdag 5 november in Utrecht van 09:00 uur tot 13:15 uur. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website van Sociaalweb. Schrijft u zich voor 1 september in, dan geldt hiervoor een vroegboekkorting. 

  

The Beagle Armada: Oog voor verandering, hart voor de zorg