Zorgadministratie was lange tijd een overzichtelijk geheel. Je levert zorg, factureert en int de gemaakte kosten. Sinds de decentralisatie in 2015 ontwikkelde dit eenvoudige, lineaire systeem zich tot een ingewikkeld web. Er zijn veel meer betrokken partijen, declaratiestromen en complexere regelgeving. Een goed overzicht hierop is belangrijk, maar vaak afwezig. Daarom zijn we bij TBA druk bezig met het maken van de TBA Kennisbank.  

Inmiddels zijn we zo ver dat we al met trots kunnen aankondigen dat het afronden van de TBA Kennisbank een kwestie van tijd is. 

 

Kluwen ontrafeld

Zorginstellingen verwachten veel van hun administratieve afdeling, maar bieden niet altijd goede handvatten. Juist nu de structuren in de zorg zo complex zijn, ontbreekt het aan overzicht. Daarom zijn wij begonnen om deze kluwen te ontrafelen. 

De TBA Kennisbank is een complete uitleg van de gebruikte termen, afkortingen, samenhang van organisaties en praktische invullingen van relevante vraagstukken. Gebruikers zien in één oogopslag hoe die zich tot elkaar verhouden en kunnen doorklikken voor achtergrondinformatie.  

Zo vindt u bijvoorbeeld overzichtelijke informatie over de inhoud van de WMO, de verwarrende regelgeving omtrent het woonplaatsbeginsel, uitleg over de iStandaarden en de samenwerking tussen het CAK (Centraal Administratie Kantoor), de SVB (Sociale Verzekerings Bank) en het zorgkantoor bij een PGB (persoonsgebonden budget).  

 

Ideaal naslagwerk

De Kennisbank wordt een makkelijk navigeerbaar, overzichtelijk geheel van de verschillende onderdelen waaruit de zorg in Nederland is opgebouwd. Een ideaal naslagwerk. Wij gaan het zelf gebruiken rondom onze trainingen, maar dit is eigenlijk een perfect hulpmiddel voor veel administratief medewerkers bij zorginstellingen. Zeker bij het inwerken van nieuwe medewerkers is dit overzicht wat ons betreft onmisbaar. 

 

Meld u aan

We werken de komende tijd onder andere aan het afronden van de TBA Kennisbank. Bent u geïnteresseerd in dit naslagwerk, meld u dan aan via het onderstaande formulier. Wij houden u dan op de hoogte van de vorderingen en de mogelijkheden om dit binnen uw organisatie te gebruiken. 

 

The Beagle Armada: Oog voor verandering, hart voor de zorg