Vorige maand maakten we hier bekend dat The Beagle Armada een samenwerking is aangegaan met Stipter. Hiermee willen we een grote stap zetten in één van de belangrijkste taken in de zorg: het verlichten van administratieve lasten. Door onze kennis over zorginstellingen te bundelen met de kennis van Stipter over gemeentelijke administratie, kunnen we dit nu in de hele zorgketen aanpakken. Maar hoe gaan we dat doen? In elk geval met de eerst geplukte vrucht van onze samenwerking: de Backoffice Scan. Een essentiële eerste stap voor iedereen die zijn administratie wil verbeteren en de noodzaak ziet om daarbij vanuit de keten te denken. 

 

Dwarsdoorsnede 

Eerder kon u al lezen over de details van de Backoffice Scan voor zorginstellingen. Nu is ook de scan voor gemeenten klaar voor gebruik. Samen met onze collega’s bij Stipter hebben we een mooie manier ontwikkeld om te kijken naar de belangrijkste verbeterpunten voor gemeentelijke zorgadministratie, waarbij onze kennis van bedrijfsvoering bij zorginstellingen uitermate goed van pas komt.  

Zo kijken we hoe ver gemeenten zijn in het automatiseringsproces, maar ook naar of ze efficiënt, budgetgestuurd werken. Belangrijke beginpunten in het sneller en handiger laten verlopen van de administratie en bovendien een manier om de kans op tekorten achteraf te beperken. Ook nemen we de invoering van het CAK-abbonementstarief en het wijzigen van het woonplaatsbeginsel van jeugdigen mee in de beoordelingen. Onze adviezen maken inzichtelijk wat de impact daarvan is op uw administratie.  

Het totale verslag van deze scan geeft een tekstuele en visuele dwarsdoorsnede van uw administratie. Het laat aandachtspunten zien die in het werk van alledag niet altijd aan de oppervlakte komen. We adviseren wat u hiermee kunt doen en leunen daarbij op jarenlange ervaring en kennis van actuele regels en mogelijkheden.  

 

Vruchtbare kruisbestuiving

We zijn ontzettend blij dat we de eerste concrete stappen zetten in onze samenwerking. Het ontregelen van de zorg is al enkele jaren een heilige graal. Veel mensen vinden er iets van en willen er iets mee, maar dat er nog een hoop winst te behalen valt is voor iedereen in deze sector duidelijk. Het helpt niet als alle betrokken partijen in hun eentje naar die graal op zoek gaan.  

De oplossing voor dit probleem ligt in het delen van kennis en het ketenbreed verbeteren van de zorgadministratie. We zien nu al hoe samenwerken, in zeer korte tijd, tot een vruchtbare kruisbestuiving leidt. Tot relevante kennisdeling, nuttige diensten en dus uiteindelijk datgene waar het echt om gaat: lastenverlichting in de zorg.  

 

Uw organisatie ontzorgd

De eerste goede stap in die richting is een duidelijk overzicht van waar u staat. Of u nou werkt bij een zorginstelling of gemeente, wij zijn er om dat overzicht voor u te maken. Onze deuren staan open voor iedereen in de zorgketen. Neem contact met ons op en ontdek hoe deze samenwerking uw organisatie kan ontzorgen. 

TBA: Oog voor verandering – hart voor de zorg

 

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder