Van de intake tot het vastleggen en registreren van zorginhoudelijk taken, de zorgadministratie is een grote bron van data. Maar wat doet u ermee? Veel aanbieders zijn tevreden als een ECD naar behoren functioneert en declaratie en facturatie goed verlopen. Dat is, met constante veranderingen en personeelsproblemen soms al uitdaging genoeg. Toch is dat zonde, want de administratie is een enorme bron van gegevens die u kunt inzetten om patiëntenzorg en bedrijfsprocessen te verbeteren.

 

Wat kunt u met data in uw zorgadministratie?

De uren die een zorgprofessional werkt, op welke afdeling of in welke wijk, hoe lang dat precies duurt; het zijn gegevens die vooral worden gebruikt voor verantwoording en facturatie. Kijkt u met een andere bril naar die gegevens, dan kunt u ze gebruiken om inzichtelijk te maken hoe er in uw organisatie wordt gewerkt. Dan blijkt al snel wat er logischer en efficiënter kan. Simpele gegevens worden een middel om processen in uw organisatie en uiteindelijk ook de feitelijke zorg te verbeteren. Data-analyse kan zo leiden tot:

  • Grotere cashflow
  • Minder uitval
  • Beter sturen op processen
  • Betere inzet van personeel
  • Efficiënter intakeproces

 

Waar moeten deze data aan voldoen?

Slimme inzet van data kan dus waardevol zijn. Daarvoor moeten die data echter wel aan twee logische, maar belangrijke eisen voldoen. Ze moeten kloppen en ze moeten tijdig beschikbaar zijn. Als u data wil inzetten om uw bedrijfsvoering te sturen, moet uw hele organisatie die op een juiste manier verwerken. Registreert een beheerder of een zorgprofessional iets onnauwkeurig of te laat, dan heeft dit gevolgen voor de analyse en dus voor het tijdig kunnen bijsturen van uw processen. Gelukkig is goede gegevensverwerking sowieso nodig voor facturatie en declaratie. De analyse zou hooguit een extra reden moeten zijn om dit zorgvuldig te doen.

 

Hoe kunt u dit ook?

Zo mooi als de punten hierboven misschien klinken, zo zeer kunnen ze voelen als een onhaalbare luxe voor zorginstellingen die de administratie maar met moeite op orde hebben. Verloop onder beheerders en verandering van regelgeving en techniek maken die zorgadministratie voor velen een zorgenkind. TBA kan die administratie voor u uit handen nemen. Met Outsourcing organiseren we al uw backoffice-processen op afstand, waarbij we ook zorgen voor een goede analyse van uw data. Zo is uw administratie niet langer een bron van ergernis maar van inzicht, zonder dat u er zelf naar om hoeft te kijken.

 

The Beagle Armada: Oog voor verandering, hart voor de zorg