Een nieuw jaar, een nieuwe trend. Verschillende artikelen bespraken de afgelopen weken het einde van zelfsturing. Zelfsturende teams werden de afgelopen jaren ook in de zorg steeds vaker ingezet en leken lange tijd de toekomst. Maar zodra de toekomst alledag wordt, blijkt die soms alweer gedateerd. Wij zagen in onze werkzaamheden meer dan eens de keerzijde van zelfsturing. Inmiddels trekken sommige instellingen daar nu dus de stekker uit. Betekent dit het einde voor zelfsturende teams, of is het slechts een kleine groep die een andere weg inslaat?  

Het is moeilijk te zeggen. Toch zijn de kritiekpunten, zoals die in dit stuk worden genoemd, begrijpelijk. Soms hebben teams nou eenmaal behoefte aan helder leiderschap. Onze ervaring leert dat zelfsturing, en de verantwoordelijkheid die ermee gepaard gaat, in sommige teams werkt, maar in anderen een te grote uitdaging blijkt. 

 

Optimalisatie zorgadministratie 

Toch is er, los van de kwaliteiten van uw personeel, één team waar zelfsturing absoluut vermeden moet worden: de zorgadministratie. Hierin zijn goed management en een heldere structuur altijd vereistZorgadministratie is een vak waar expertise, precisie en snel kunnen schakelen essentieel zijn. Het vereist een militaire discipline, en is niet een plek die zich ruis op de lijn kan permitteren.  

Als mensen naar elkaar gaan kijken of geen adequate beslissingen durven of kunnen nemen, vallen processen stil. Dat mag in het geval van contracten, planningen, declaraties en andere doorlopende zaken simpelweg nooit gebeuren. Het maakt goede zorg onmogelijk. Laat uw administratie dus altijd over aan een goed gemanaged team. Dit levert het raamwerk waarbinnen teams, al dan niet zelfsturend, zorg kunnen leveren. Is dit raamwerk instabiel, dan wordt uw zorg dat ook. Zelfsturende teams zijn dan al helemaal een brug te ver. Het is funest voor een organisatie en – belangrijker – funest voor de te leveren zorg. 

 

Te groot risico

Wij zijn niet uitgesproken voor of tegen zelfsturing in het algemeen. Dit is een keuze die organisaties zelf moeten maken. In het geval van zorgadministratie is helder en eenduidig management echter noodzakelijk. Los van toekomstvisies en trends, uw administratie moet kloppen en geolied doordraaien. Zelfsturing is daarbij een te groot risico. Zorg op dit vlak voor een gedegen organisatie en bewaar alternatieve managementvormen voor afdelingen die hier meer ruimte voor hebben.  

TBA is expert op het gebied van zorgadministratie. Wilt u die beter organiseren, neem vooral contact met ons op. 

 

TBA: Oog voor verandering, hart voor de zorg.