Vorige week dinsdag was directeur Wouter Fleers te gast bij een seminar van Sociaalweb, mede mogelijk gemaakt door Stipter, over de hervorming van de administratieve keten in het Sociaal Domein. In plenaire verhalen en workshops stond men stil bij de verschillende onderdelen van de keten. In een groepssessie legde hij uit wat het Sociaal Domein kan leren van het berichtenverkeer in de WLZ. De invoering daarvan verliep niet geheel vlekkeloos. Hoe kunnen partijen in het Sociaal Domein zorgen dat ze niet in dezelfde valkuilen lopen?

 

Zorg voor draagvlak

Berichtenverkeer is een vorm van samenwerking. Als niet iedereen die samenwerking even belangrijk vindt, verloopt die ook niet goed. Iedereen die meedoet, of mee gaat doen aan het verkeer, moet hier het belang en de waarde van inzien. Is die urgentie er niet, dan sluipen er slordigheden in het verkeer, waardoor men langs elkaar heen gaat werken.

 

Hou je aan afspraken

Om dat te voorkomen is goed berichtenverkeer ook gebaat bij duidelijke afspraken. Als alle partijen die hieraan meedoen zich aan die afspraken houden, verloopt het verkeer soepel. Gaan ze hier te losjes mee om, dan ontstaat ruis op de lijn en werkt het niet. Het belangrijkste voorbeeld hierin, is het gebruik van de juiste taal.

 

Voorkom dialecten

In een eerder blog legden we al uit dat het gebruik van dialecten een van de grote problemen is binnen het berichtenverkeer. Dat verkeer is als een soort taal, compleet met eigen grammatica. Manieren waarop we moeten communiceren, zodat we elkaar begrijpen. Om uiteenlopende redenen zien we dat partijen in de keten die regels negeren of verbuigen. Ze besluiten bijvoorbeeld om bepaalde coderingen niet te gebruiken. Ongeacht hun reden daarvoor, krijgt een andere partij het bericht dan niet goed binnen. Er ontstaat ruis op de lijn, vertraging in het werk en dus frustratie in de keten.

 

Hou oog voor het grotere geheel

Zo ziet u dat kleine wijzigingen van één partij grote gevolgen hebben voor alle anderen. Iedereen is afhankelijk van elkaar, dus moeten er duidelijke kaders zijn. Ontbreken die, dan ontstaat er frustratie. Zijn die er wel, dan leidt dit al snel tot betere bedrijfsvoering in de hele keten. Er is meer overzicht, wat leidt tot lagere administratieve kosten en dus meer geld voor zorg en innovatie, en een algeheel vertrouwen in de keten.

Als we iets hebben geleerd tijdens dit seminar, dan is het wel dat iedereen die zaken hoog in het vaandel heeft. Laten we daarom proberen om langs de valkuilen uit het verleden te sturen en het berichtenverkeer zo goed mogelijk te organiseren.

 

TBA helpt

The Beagle Armada kan u daarbij helpen. We helpen de meest uiteenlopende zorginstellingen met het verbeteren van het berichtenverkeer en de administratie in het algemeen. Daarnaast helpen we DJI (het Ministerie van Justitie en Veiligheid) bij het aansluiten op berichtenverkeer door het ontwikkelen van berichtenstandaarden. Neem contact met ons op en we kijken wat we, door middel van advies en trainingen, kunnen doen voor uw organisatie.

 

The Beagle Armada: Oog voor verandering, hart voor de zorg