Vorige week bezochten we de Denktank IZO, een platform van Zorginstituut Nederland. Het was een moment om stil te staan bij de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, maar vooral ook om vooruit te kijken. Rond het thema Wat zie ik aan de horizon sparden deelnemers uit allerlei takken van de zorg over de digitalisering van de zorgketen.

We bespraken de mogelijkheden en knelpunten van nieuwe initiatieven als persoonlijke gezondheidsomgevingen, zorginformatiebouwstenen en domotica. Daarbij kwam onder andere een viertal uitdagingen naar voren voor de informatie-uitwisseling in de zorg. Waar moeten we de komende jaren op gaan letten?  

Creëer eenheid in taal 

Voor een goede en veilige uitwisseling van gegevens is het van groot belang dat iedereen van elkaar weet waar men het over heeft. Zo zien we dat cure-instellingen vaak andere termen gebruiken dan de care-sector. Maar ook tussen andere stakeholders ontstaat vaak miscommunicatie. Begrijpt een softwareontwikkelaar bijvoorbeeld waar een jurist het over heeft als ze samen de randvoorwaarden voor de AVG moeten waarborgen? Als we goede ketenzorg willen realiseren, moeten we er zeker van zijn dat we elkaar begrijpen. 

Vertrouw niet blind op data 

Data spelen een steeds grotere rol in onze samenleving. Ook in de zorg kan slim gebruik van cijfers een groot effect hebben. Hoewel het absoluut kansen biedt, bijvoorbeeld op het gebied van efficiëntie, moeten we niet vergeten dat zorg mensenwerk is. Het is daarom zaak om de interpretatie van data altijd aan te vullen met kwalitatief onderzoek. In dat onderzoek moeten we data-uitkomsten langs een menselijke lat leggen. 

Creëer meer overzicht op het zorglandschap 

Het zorglandschap is erg complex. Zowel voor hulpbehoevenden als zorgprofessionals is het vaak onduidelijk hoe dit in elkaar zit en bij wie ze terecht kunnen voor ondersteuning. Mensen worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd en er is geen centraal punt waar elke zorgvrager – hulpbehoevende of professional – terecht kan. Het is dan wel geen digitaliseringskwestie, maar de zorg zou veel baat hebben bij een landelijk informatiepunt dat mensen in de richting van de juiste zorg kan sturen. 

Regie voeren op digitalisering 

Digitale technologieën bieden veel mogelijkheden voor de zorg. Dat is aan de ene kant waardevol, maar aan de andere kant verwarrend. Er zijn op lokaal niveau zo veel initiatieven met elk hun eigen regels, dat je op landelijk niveau door de bomen het bos niet meer ziet. Er is geen partij die sturing biedt en duidelijke regels afkadert. Het zou goed zijn als dit op landelijk niveau gebeurt. 

Informatie-uitwisseling van de toekomst 

Als we deze uitdagingen serieus nemen, kunnen we een nieuwe stap zetten in het verbeteren van informatie-uitwisseling in de zorg. We hebben in tijden van onderzoek en nieuwe technologieën allerlei middelen die daarbij kunnen helpen. Het is alleen zaak dat we ze op de juiste manier inzetten en afkaderen. 

TBA Services: Beter in beheer

Lees hier meer van onze blogs: