Ook wij genoten de afgelopen weken van de gezelligheid van kerst en oud en nieuw. Maar nu het officieel te laat is voor de beste wensen, is het hoog tijd om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. Wat gaat 2020 brengen voor de zorg en wat gaan wij eraan doen om die iets zorgelozer te maken? 

 

Meer slagkracht

2019 was een jaar waarin we groeiden, waarin we ons druk maakten en waarin we op zoek gingen naar oplossingen voor nieuwe uitdagingen. Het komende jaar willen we die uitdagingen aanpakken. Met meer slagkracht, een scherpe blik op ontwikkelingen, nieuwe samenwerkingen en nieuwe diensten.  

 

Jeugdzorg

Een belangrijk thema daarin is de Jeugdzorg. Afgelopen maanden stonden we al uitgebreid stil bij de problematiek in die sector. Hoe langer die aanhoudt, hoe belangrijker het is dat daar dingen veranderen. Gezien de verkiezingen in 2021 kunnen we vanuit Den Haag wel wat beloftes verwachten, maar daar hebben wij zelf geen geduld meer voor. Wij geven liever het goede voorbeeld en zijn daarom druk bezig met het ontwikkelen van een eigen bijdrage aan de oplossing voor de problemen. 

  

Backoffice Processen

Ruim een kwart van alle zorgkosten in de Jeugdzorg gaat naar zogeheten ‘apparaatkosten. In onze ervaring zorgen rust en structuur in de administratie voor meer aandacht en geld voor de feitelijke zorgtaak. Daarom nemen wij in 2020 de backoffice-processen uit handen van Jeugdzorginstellingen. We creëren een centrale plek waar we de kennis over die processen bundelen en waar we zorgen voor de continuïteit en stabiliteit die bij zorginstellingen zelf vaak ontbreekt. Lees hier meer over onze plannen.

 

Zorgprestatiemodel GGZ en ZG

Twee andere sectoren waar we zeker aandacht aan besteden zijn de GGZ en Forensische Zorg. Het komende jaar test de NZa namelijk het zorgprestatiemodel dat in 2022 moet ingaan. 

In dat model verdwijnen de DB(B)C’s en de 365-dagenplanning, waarmee het een stuk transparanter moet worden dan het huidige systeem. We zullen deze test volgen om samen met onze klanten in de GGZ en FZ toe te kunnen werken naar een soepele introductie van deze structuur in 2022. 

 

Nieuwe productstructuur ZG

In de Zintuiglijke Gezondheidszorg geldt juist sinds vorige week een nieuwe productstructuur. Ook hier is transparante en herkenbare zorg het streven. Dit moet bereikt worden met behulp van nieuwe prestatiecodes.   

We zorgden voor de implementatie van deze structuur en zullen onze klanten ook in deze, misschien soms onwennige, beginperiode helpen zodat die het gewenste resultaat heeft. 

 

Vruchtbare samenwerkingen

Genoeg interessante projecten dus, zowel binnen onze eigen organisatie, als in de verschillende zorgsectoren. En ongetwijfeld komen daar nog allerlei ontwikkelingen bij. Wij hopen in elk geval op mooie, vruchtbare samenwerkingen en gaan het nieuwe jaar in met nog meer oog voor verandering en een onveranderd hart voor de zorg.

 

The Beagle Armada: Oog voor verandering, hart voor de zorg