Deze week kwam er een verontrustend nieuwsbericht naar voren vanuit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) willen zij een wettelijke norm introduceren die integere en professionele bedrijfsvoering in de zorg garandeert. Dit is op zich alleen maar toe te juichen. Toch is het ernstig om te constateren dat er misstanden en mogelijk wetten voor nodig zijn, om het te bereiken.  

De IGJ en NZa constateren gevallen van belangenverstrengeling en het ‘oneigenlijk besteden’ van zorggeld. Door middel van een wettelijke, open norm willen ze dit soort problemen kunnen controleren en tegengaan. Het is zorgwekkend dat de autoriteiten dit nodig achten en een duidelijk signaal dat de bedrijfsvoering in de zorg beter kan. TBA Advies wacht niet op een wet om deze problemen tegen te gaan.  

 

Transparante bedrijfsvoering

Wij helpen zorginstellingen al vele jaren met het professionaliseren van hun bedrijfsvoering. Met onze aanpak zorgen we voor heldere beschrijvingen van de administratieve processen, centralisatie van administratieve afdelingen, optimale inrichting van het ECD of EPD, goed beschreven administratieve organisatie en een werkend proces voor interne controle. Hoewel deze diensten zich in eerste instantie richten op het efficiënter en effectiever maken van uw instelling, zorgen ze ook voor meer transparantie in de verantwoording over de publieke middelen waarover een zorginstelling beschikt.  

Het is geen goed teken dat het kennelijk nodig is om dit soort zaken te verankeren in publiekrecht. Er is werk aan de winkel voor een hoop zorginstellingen.  

 

Wij hopen wel dat zorginstellingen hierdoor de noodzaak van goede, professionele bedrijfsvoering op waarde gaan schatten.

 

Overregulering

Wij vinden dat zorginstellingen niet mogen wachten tot er daadwerkelijk wetten komen die integriteit en professionaliteit garanderen. Dit zijn zaken die een organisatie zelf moet regelen. Zowel bestuurders als raden van toezicht zijn nu aan zet. Tegelijkertijd vinden we dat ook de regulerende organisaties de ogen open moeten houden. We willen voorkomen dat partijen die hun zaken op dit gebied op orde hebben, de dupe worden van partijen die dit bewust niet serieus nemen. We moeten een onderscheid maken tussen moedwillig wanpresteren en fouten maken omdat de regels onduidelijk zijn. 

Het is treurig om te zien dat dit soort incidenten en berichten nodig zijn om de ogen te openen. Wij hopen wel dat zorginstellingen hierdoor de noodzaak van goede, professionele bedrijfsvoering op waarde gaan schatten, en goede bedrijfsvoering hand in hand laten gaan met goede zorgOok hopen we dat dit alles niet leidt tot overregulering. Wij helpen u graag met het zoeken en faciliteren van gepaste oplossingen.  

TBA: oog voor verandering – hart voor de zorg