De afgelopen vijf jaar steeg het aantal overnames in de zorg. Zowel Nederlandse bedrijven als buitenlandse investeerders zien het als een financieel aantrekkelijke sector. Zulke overnames betekenen grote, ingrijpende veranderingen voor de betrokken zorginstellingen. Er wordt onderhandeld over personeel, cliënten en financiën. Daarnaast hebben de uitkomsten van die onderhandelingen vaak een nieuw of aangepast ECD als gevolg. Maar waar moet u op letten bij de ECD-implementatie in een dergelijke situatie? 

Focus op processen 

Het doel bij een overname is een zo soepel mogelijke integratie van cliënten en medewerkers in een nieuw systeem. Zorg is een doorlopend proces en mag dus nooit stilvallen. Het is daarom van belang dat de impact van een overname op de dagelijkse bezigheden zo klein mogelijk is. Een aantal processen mag daarom absoluut niet stilvallen: 

  • Zorgvuldige dataverwerking van cliënten en medewerkers, op zo’n manier dat deze niet verloren gaan bij de implementatie van een nieuw ECD
  • Communicatie met interne afdelingen 
  • Communicatie met externe stakeholders 
  • Scholing medewerkers 
  • Organogram vaststellen

Prioriteiten en verantwoordelijkheden 

Zo overzichtelijk als deze processen onder elkaar staan, zo ingewikkeld kan het zijn als ze allemaal tegelijk lopen. Het is daarom goed om duidelijk af te kaderen hoe de prioriteiten en verantwoordelijkheden liggen. Deadlines moeten realistisch en haalbaar blijven, en de personele capaciteit moet toereikend zijn. Daarnaast moeten alle partijen die werken aan het in stand houden van de genoemde processen goed blijven communiceren. 

Stel daarom een coördinator in en zorg dat er gedurende het implementatieproces vaste evaluatiemomenten zijn. Zo is er meer onderling begrip en kan men leren van en helpen met elkaars uitdagingen.  

Continueren van goede zorg 

Uiteindelijk komt het dus neer op het goed structureren van processen en systemen aan de achterkant. Daarmee blijft een instelling draaien en zorgt u voor het belangrijkste doel: het continueren van goede zorg. Dus kader af wat er moet gebeuren, wie daarvoor verantwoordelijk is en zorg voor goede onderlinge communicatie. Op die manier beperkt u de invloed van een overname op de cliënten zo veel mogelijk. 

TBA kan hierbij helpen. Onze consultants functioneel beheer hebben ervaring met het werken met en implementeren van verschillende ECD’s bij diverse zorginstellingen. We adviseren en coördineren bij organisatorische veranderingen en zorgen dat de impact hiervan op de zorg positief is, in plaats van dat het leidt tot onrust en onduidelijkheid. Zit u in een overnameproces of heeft u andere vragen over de implementatie van een ECD, neem gerust contact met ons op

TBA Services: Beter in beheer

Lees hier meer van onze blogs: