Sinds 1 juni is de NZa doorgestart met een meerjarig traject dat moet leiden tot een nieuwe facturatievorm in de GGZ en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. De implementatie daarvan is weliswaar gepland voor 2022, toch is het goed om stil te staan bij de oorzaak en gevolgen van dit nieuwe systeem. 

 

DB(B)C’s

Belangrijkste reden voor het aanpassen van de structuur in deze sectoren, is het niet goed werken van de DBCs in de GGZ en de DBBC’s in de FZ. Dit systeem is dusdanig complex geworden dat het te lastig is om hier goede controle op uit te voeren. Zowel voor patiënten en professionals, als op systeemniveau. Nota’s zijn onduidelijk en het is vaak te ingewikkeld om te controleren of zorg daadwerkelijk is geleverd. Overzicht ontbreekt, waardoor het in deze sectoren ook erg lastig is om te innoveren. Tijd dusvoor verandering. 

 

“Zowel zorginstellingen als patiënten moeten meer overzicht hebben in bekostiging en facturatie.”  

Transparantie

De DBBC’s verdwijnen uit de GGZ en forensische zorg, evenals de 365-dagenplanning. Wat hiervoor in de plaats komt, moet de komende tijd blijken, als het zorgprestatiemodel wordt uitgewerkt en getest. Maar de wensen van de NZa zijn in elk geval duidelijk.  

Het zorgprestatiemodel moet een stuk transparanter worden dan het huidige systeem. Zowel zorginstellingen als patiënten moeten meer overzicht hebben in bekostiging en facturatie. Daarnaast moeten de declaratieregels versimpeld. Minutenregistratie van directe en indirecte tijd zal bijvoorbeeld niet meer nodig zijn. Dit leidt tot de vermindering van administratieve lasten, waar de GGZ en Fal lange tijd behoefte aan hebben. Ook komt dit tegemoet aan de wens van VWS om betere bestuurbaarheid van de GGZ door beter zicht op de kosten. 

 

Kansen en risico’s

Natuurlijk klinkt 2022 nog ver weg, maar het is voor instellingen in de GGZ en forensische zorg goed om de ontwikkelingen rond het zorgprestatiemodel te volgen, en daarbij na te gaan wat de impact gaat zijn op contractering, planning, registratie en facturatie. Het komende jaar werkt men nog aan de voorbereidingen, maar 2021 staat al in het teken van een test van dit model.  

TBA heeft kennis en ervaring van de GGZ en FZ, zowel bij zorginstellingen als op het niveau van het stelsel. We ondersteunen bij grote organisatorische veranderingen, en hebben vaker meegemaakt dat er veranderingen komen waarvan de concrete impact moeilijk in te schatten is: de komst van de decentralisaties in 2015 is hier een goed voorbeeld van 

De impact van het zorgprestatiemodel is nu misschien nog moeilijk te overzien, maar toch kunt u het zich niet permitteren om stil te zitten en af te wachten. We zijn daarom erg benieuwd wat vragen het zorgprestatiemodel op dit moment oproept. Zijn er binnen uw organisatie onduidelijkheden of zorgen? Laat het ons weten en we gaan samen aan de slag om die ruim op tijd weg te nemen. 

 

The Beagle Armada: Oog voor verandering, hart voor de zorg