Zorg en IT zijn sterk verbonden. We werken met ECD’s, apps en andere technieken die de werklast moeten verlagen. Toch is er vaak onduidelijkheid over de verschillende functies die zijn voortgekomen uit de digitalisering. Zeker met termen die, taalkundig én technisch, erg op elkaar lijken. Zoals de functioneel beheerder en de applicatiebeheerder. Wat is het onderscheid en wat betekent dat voor de samenwerking?

Applicatiebeheer in de zorg

We werken dagelijks met software die stabiel en betrouwbaar moet zijn. Een applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor die techniek. Hij of zij legt als het ware de fundering voor goede IT. De applicatiebeheerder is dan ook vaak iemand met een ruime achtergrond in IT, die software kan bouwen en die kan coderen. De kern van het werk is zorgen dat de techniek werkt en blijft werken.

Functioneel beheer in de zorg

Als de applicatiebeheerder de fundering legt, dan ontwerpt de functioneel beheerder de rest van het huis. Dat doet die zo veel mogelijk naar de wensen van de klant. In het geval van zorginstellingen: hoe zetten we de techniek zo in, dat de software zo goed en prettig mogelijk werkt voor de gebruikers? Bijvoorbeeld door ECD’s zo in te stellen dat zorgprofessionals met zo min mogelijk handelingen de juiste gegevens kunnen invoeren, of dat facturatie aan de juiste normen voldoet.

ECD-updates

Het werk van een functioneel beheerder kan voortkomen uit wensen van de klant, maar ook uit eisen van de overheid. Zo hielpen we de afgelopen maanden om ECD’s voor te bereiden op de Wet Zorg en Dwang. Onze consultants functioneel beheer zorgden voor de juiste functies en nieuwe onderdelen in het ECD én dat deze aanpassingen duidelijk waren voor iedereen. Samen met zorginstellingen keken we naar de gebruiksvriendelijkheid, samen met de applicatie-leveranciers keken we naar technische beperkingen. Dat leidde tot een update van de ECD’s, die nu voldoen aan de eisen van de wet en toch prettig werken.

Functioneel beheer én applicatiebeheer

Zo combineert TBA Services eigenlijk functioneel beheer en applicatiebeheer. We slaan een brug tussen leverancier en zorgprofessional, en kunnen advies en ondersteuning bieden voor beide functies.

Hoewel die functies voor een buitenstaander misschien hetzelfde lijken, verschillen ze wezenlijk. Toch werken ze wel allebei naar hetzelfde doel: IT in dienst stellen van zo goed mogelijke zorg.

Heeft u het idee dat dit bij uw organisatie beter kan, neem dan contact met ons op. Techniek moet geen beperking, maar juist een verrijking zijn. Hoe dat kan, leggen we u graag uit.

TBA Services: Beter in beheer

Lees hier meer van onze blogs: