Een paar maanden geleden begon Ketenbureau I-Sociaal Domein met een onderzoek naar de Afsprakenkaart. Dit is een nieuwe tool voor de Jeugdzorg en de WMO, die moet zorgen voor eenduidige communicatie tussen gemeenten en zorginstellingen over de in contracten vastgelegde afspraken. Dit zorgt voor een algemene taal die het makkelijker maakt om inzicht te krijgen in de voorwaarden voor administratie (registratie en facturatie), die daarmee efficiënter verloopt. Het is een bevestiging dat de communicatie hierover nu vaak moeizaam is, en daarom zeker een interessante pilot. Maar waar richt die zich precies op en hoe staat die er nu voor?

 

Draagvlak

Het Ketenbureau I-Sociaal Domein is een samenwerking van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en zorgaanbieders. Alle segmenten van de zorg zijn dus vertegenwoordigd in het onderzoek, dat medio vorig jaar begon. Momenteel bevindt het zich nog in een vrij pril stadium en richt het zich op twee logische beginstappen.

Allereerst wil het Ketenbureau meer inzicht krijgen in hoe de afspraken nu gemaakt worden. Pas als het weet wat de huidige stand van zaken is, kan het bepalen in hoeverre een nieuwe vorm voor het vastleggen van contractafspraken echt nut heeft. Dat leidt automatisch tot de tweede beginstap: onderzoeken hoe groot het draagvlak voor de afsprakenkaart werkelijk is.

 

Universele taal

Op dit moment is er informatie verzameld over de inspanningsgerichte en outputgerichte financieringsvormen in de Jeugdwet in vijf verschillende regio’s. De onderzoeksgroep analyseert deze input en kijkt dan of het project verder kan naar de volgende fase.

Erna Theunissen, betrokken bij de pilot, kreeg tijdens deze eerste fase van meerdere betrokkenen te horen dat er wel degelijk behoefte is aan de kaart. Dit strookt met onze eigen ervaringen binnen de Jeugdzorg én andere takken van de zorg. Eerder schreven we al over het belang van een universele taal in de administratieve keten. Gemeenten maken met elke nieuwe contractvariant nieuwe afspraken, en zorginstellingen hebben per gemeente of inkoopregio een ander soort contract. Hoe meer afspraken, hoe meer vertalingen, hoe meer ruis op de lijn.

 

Evaluatie

Of de afsprakenkaart die ruis zal weghalen, is op dit moment nog niet te zeggen. Over een maand hoopt het Ketenbureau de eerste fase van het onderzoek te kunnen evalueren. Als het genoeg data heeft verwerkt en genoeg draagvlak heeft geconstateerd, zal het verdergaan met de volgende stappen. Die richten zich op het formuleren van de afspraken zoals die op de Afsprakenkaart komen te staan, en mogelijk op het testen van die kaart op grotere schaal.

Wij houden het onderzoek in elk geval nauwlettend in de gaten en zullen verdere ontwikkelingen met u delen. Heeft u in de tussentijd vragen over uw huidige berichtenverkeer, neem dan vooral contact met ons op. Tot er eenduidige afspraken zijn, helpen wij graag om dit zo duidelijk en efficiënt mogelijk te maken.

 

The Beagle Armada: Oog voor verandering, hart voor de zorg

 

TBA werkt veel met jeugdzorginstellingen. Dit schreven we eerder:

Hoe koppelzones de jeugdzorg kunnen helpen

TBA uitvoerder backoffice-processen Jeugdzorg

Hoe kan de jeugdzorg haar financiën rechttrekken?

Voorbij de chaos van nu: een duurzame toekomst voor de jeugdzorg?

Problematiek in de jeugdzorg: hoe nu verder?