Vanaf 1 januari 2021 zijn de nieuwe berichtenstandaarden iWmo 3.0 en iJw 3.0 van kracht. Een ‘major release’ die invloed heeft op zowel berichtenverkeer als bedrijfsprocessen. De gevolgen voor zorgaanbieders, gemeenten en softwareleveranciers zijn dus groot, maar de kennis erover lijkt vooralsnog beperkt. Zorginstituut Nederland raadt aan om voorbereidingen te treffen voor migratie en implementatie, maar we zien en horen nog veel onduidelijkheid bij onze klanten. Daarom zetten we hier een aantal dingen voor u op een rijtje over de release van iWmo 3.0 en iJw 3.0  

In dit artikel leest u wat u globaal te wachten staat, binnenkort gaan we in op de praktische gevolgen van de standaard en geven we tips over hoe u zich daar goed op voorbereidt. 

 

Waarom release iWmo 3.0 en iJw 3.0?

iWmo en iJw3.0 zijn een verder doorontwikkelde variant op het huidige berichtenverkeer. Hiermee verdwijnt een aantal overblijfselen van de AWBZ en moet het geheel beter aansluiten op de huidige wensen van zorgaanbieders en gemeenten. Daarbij staan twee doelen centraal: 

 

1. Minder variëteit in het berichtenverkeer

In de nieuwe standaard zullen minder toewijzingsvarianten en declaratievarianten zijn. Hiervoor zijn nieuwe regels opgesteld en oude regels aangescherpt die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat er minder verkeer hoeft te zijn. 

  

2. Processen intensiever ondersteunen

Er komt een nieuw, geautomatiseerd proces in de standaarden. Communicatie tussen zorgaanbieders en gemeenten moeten zo efficiënter verlopen en dus zorgen voor minder administratieve lasten. 

 

Belangrijke wijzigingen iWmo 3.0 en iJw 3.0

Dit zijn uiteraard mooie doelen, maar hoe gaat de release die doelen bereiken? Dit gebeurt aan de hand van een aantal belangrijke wijzigingen: 

  • Bericht 303F, oftewel factureren, verdwijnt uit de keten. Er kan vrijwel alleen nog maar per maand worden gedeclareerd. Hiervoor komt een nieuw declaratieproces met nieuwe berichten en minder varianten. 
  • Toewijzingen veranderen. Het toewijzingsbericht wordt gewijzigd, er komt een verplicht en uniek toewijzingsnummer en er zijn minder toewijzingsvarianten. 
  • Een verzoek om wijziging wordt een nieuw bericht in de keten. Dit kan wel alleen bij lopende zorg. 
  • Aanvragen en terugkoppelingen van aanvragen worden ondersteund in de standaarden.  
  • Het afsluiten van zorg verandert. Het is duidelijker gemaakt hoe dit proces verloopt en welke berichten daarvoor moeten worden verstuurd. 

 

Meer duidelijkheid en eenduidigheid

Uiteindelijk moeten deze aanpassingen er samen voor zorgen dat er ‘minder variatie, meer duidelijkheid en meer eenduidigheid’ in het berichtenverkeer komt. Een mooi streven, maar ook zeker een uitdaging voor alle betrokken partijen  

Binnenkort geven we hier daarom een aantal tips en aandachtspunten om toe te werken naar een soepele implementatie van deze nieuwe standaard. Mocht u hier in de tussentijd meer over willen weten, of zoekt u ondersteuning bij het implementatietraject, neem dan vooral contact met ons op. We zijn hier al bij verschillende aanbieders mee bezig. 

 

The Beagle Armada: Oog voor verandering, hart voor de zorg

 

Waar moet u op letten tijdens migratieperiode iWmo 3.0 en iJw 3.0? 

Is uw zorgadministratie klaar voor iWmo 3.0 en iJw 3.0?