Het is een van de belangrijkste doelstellingen van TBA: we willen onszelf overbodig maken. We willen kennis, die om uiteenlopende redenen kan ontbreken, overdragen aan zorgaanbieders, zodat die hun werk weer zelf kunnen doen. Maar hoe doen we dat? Consultant Chadia Hounchou werkte de afgelopen maanden bij Sjaloom Zorg, een gehandicaptenzorginstelling met 400 cliënten in Zuid-Holland en Zeeland. Het grootste deel van haar werk zit er inmiddels op, maar het belangrijkste deel moet nog gebeuren. Hoe maakt zij zichzelf overbodig?

Gebruikersvragen Pluriform oplossen en communicatie verbeteren

Ik ben in april van dit jaar begonnen bij Sjaloom Zorg, waar we werken met het ECD Pluriform. Het belangrijkste doel was om te zorgen voor meer stabiliteit en continuïteit in het beheer en gebruik van Pluriform. Dat zijn bekende, maar eigenlijk ook abstracte begrippen, die allebei te maken hebben met het overbrengen van kennis. Ik ben als Pluriform Coördinator aan de slag gegaan om die kennis te vergroten, zowel op individueel als organisatorisch niveau.

Praktisch gezien komt dat neer op het afhandelen van gebruikersvragen, het oplossen van vraagstukken over de inrichting van het ECD en het verbeteren van de communicatie rondom het ECD. Aan de ene kant moeten problemen gewoon zo snel mogelijk worden opgelost, aan de andere moet er in de toekomst minder onduidelijkheid en meer zelfstandigheid zijn. Het doel is niet een pleister op een wond, maar een organisatie die het beheer – van gebruikersvragen tot advies over mogelijkheden en het opleiden van nieuwe medewerkers – zelf kan overnemen.

Deze sector vraagt om veel persoonlijke nuances, waardoor cliënten zelf grote invloed hebben op het opstellen van hun zorgdossier.

In dit eerdere artikel lees je over de specifieke uitdagingen bij een gehandicaptenzorginstelling als Sjaloom Zorg.

Kennis waarborgen

De afgelopen periode heb ik daarom meerdere trainingen gegeven in verschillende lagen van de organisatie. Iedereen moet weten hoe hun werk zich verhoudt tot het ECD en wat zij kunnen bijdragen om dat ECD optimaal te laten functioneren. De komende weken werk ik juist vooral samen met de twee collega’s die mijn taken gaan overnemen.

Zij moeten alle ins en outs over Pluriform kennen, zodat ze de gebruikersvragen zelf op kunnen lossen. Daarnaast moet ik ook duidelijk maken hoe de werkprocessen in de organisatie verlopen en wat zij kunnen doen om die te verbeteren en te laten aansluiten op het ECD. Wat kun je naast het beheer doen om de lijntjes kort te houden? Wat zijn indicatoren dat iemand iets niet goed begrijpt? Hoe beter ik dat nu duidelijk maak, hoe kleiner de kans dat Sjaloom Zorg ons binnenkort weer nodig heeft.

Natuurlijk krijg ik soms nog wel een belletje of appje met de vraag van iemand waarmee ik bij een zorgaanbieder heb samengewerkt, maar gelukkig gebeurt dat maar zelden. Tot nu toe heb ik mezelf dus echt overbodig gemaakt en dat hoop ik ook bij Sjaloom te doen. Het beheer van een ECD in de gehandicaptenzorg is complex, maar ik heb er alle vertrouwen in dat de collega’s bij Sjaloom Zorg dat op eigen kracht kunnen opvangen.

TBA Services: Beter in beheer

Lees hier meer van onze blogs